En person bosatt i Vasa sjukvårdsdistrikt har eventuellt under sin semesterresa i Lappland smittats av coronaviruset.

Trots att sjukvårdsdistriktet och THL fortsätter att utreda smittkedjan är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas platser i Finland där risken för att smittas är förhöjd. De begränsningar som statsrådet utfärdat gällande exempelvis samlingar måste följas i hela landet. Vårdanställda måste också iaktta de anvisningar som den egna arbetsgivaren gett om frånvaro från arbetet och testningar.

”För att dämpa epidemin måste människor undvika möten och samlingar även här i Lappland. För att inte öka sannolikheten för smitta rekommenderas det att man under sin semesterresa vistas i egen stuga och egen bil samt utövar t.ex. längdåkning, säger infektionsöverläkare Markku Broas från Lapplands sjukvårdsdistrikt.

20.03.2020 Redaktion_Toimitus