Under påsken konstaterade man två smittfall som på grund av exponering som skett på centralsjukhuset påverkar verksamheten vid sjukhuset.

En patient, som vårdats för ett annat besvär på en avdelning, har under sjukhusvistelsen konstaterats vara smittad av coronaviruset. Tillika har en sjukhusanställd, som inte anknyter till föregående fall, konstaterats vara smittad av coronaviruset. Den anställdas testresultat visade sig vara positivt efter arbetspasset, vilket betyder att den anställda hunnit utsätta andra personer under sitt arbetspass.

I båda fallen har både patienter och anställda blivit utsatta. Alla dem som blivit utsatta för coronaviruset har kontaktats och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Allt som allt har sex patienter blivit utsatta, och dessa har redan kontaktats. Femtiofem anställda vid Vasa centralsjukhus har försatts i karantän. Beslutet om karantän gäller i 14 dygn från den dag som personerna har blivit utsatta.

Verksamheten tryggas med tillfälliga arrangemang

Cirka 10 dagar kvarstår av de anställdas karantän. Den personal som är i karantän har blivit ersatt på olika sätt: genom interna personalöverföringar, genom att kalla pensionerade anställda i arbete, genom att återkalla semestrar och genom att minska på antalet avdelningsplatser. Redan tidigare har man minskat den elektiva, dvs. den icke-brådskande, verksamheten.

Det finns nu flera oidentifierade smittkedjor i Vasa sjukvårdsdistrikts område. För att förhindra smittspridningen är det mycket viktigt att följa rådande restriktioner och skyddsanvisningar. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det fortfarande är tryggt att komma till sjukhuset för vård om man behöver vård samt att man inte ska bli hemma om man har symtom som kräver vård.

För att skydda patienternas integritet ger vi inte ut några noggrannare uppgifter om dem som blivit utsatta eller de avdelningar som berörs av detta.

14.04.2020 Redaktion_Toimitus