På basen av ställningstagandet utfärdat av Finlands Gynekologförening samt alla Finlands förlossningssjukhus gemensamma beslut kommer även vi vid Vasa centralsjukhus att tillämpa nya direktiv.

Anvisningar för alla föderskor som kommer till förlossningen:

  • Föderskan kan ha med sig sin symtomfria partner eller annan stödperson, som inte har vistats utomlands under de senaste två veckorna och som ej heller har utsatts för verifierad Covid 19-smitta.

  • I nuläget tillåts inte partnern eller stödpersonen närvara i operationssalen, då vi inte kan garantera säkerhetsavstånden där. För att trygga både familjens och personalens hälsa strävar vi till att begränsa mängden personer i operationssalen.

  • Partnern eller stödpersonen har inte i nuläget möjlighet att besöka förlossnings- och gynekologiska avdelningen A4 (BB). För tillfället kan vi inte erbjuda familjerum. Med denna åtgärd strävar vi till att trygga alla patientgruppers hälsa.

  • På grund av dessa restriktioner strävar vi till att varje familj, oavsett förlossningssätt, får en gemensam stund i förlossningssalen innan mamman och den nyfödde flyttas till avdelningen.

  • Alla föderskor uppmanas ringa förlossningssalen innan ankomst till förlossningssjukhuset 062132032.

Vi betonar att situationen är tillfällig och begränsningarna upphör genast då det är tryggt.

23.04.2020 Redaktion_toimitus