Från och med den 3 mars 2020 har epidemiområdet för COVID-19-viruset utvidgats att omfatta hela Italien.

Under de senaste två veckorna har antalet coronavirusfall jämnt ökat i Europa. Till en början var det bara norra Italien som räknades höra till de redan befintliga epidemiområdena, men från och med den 3 mars räknas hela Italien som ett epidemiområde. Med tanke på fortsättningen innebär det här att resenärer som återvänt från Italien och sedan inom två veckor från sin vistelse i Italien får symtom på luftvägsinfektion måste undersökas som misstänkta coronavirusfall. De tidigare fastställda epidemiområdena räknas fortfarande som epidemiområden. Dessa områden omfattar alltså hela det kinesiska fastlandet (med undantag av Hongkong, Macao och Taiwan) Sydkorea och Iran.

På Vasa centralsjukhus har man 2.3.2020 tagit coronavirusprover av totalt åtta patienter. Tre av dessa patienter har konstaterats ha drabbats av influensa A. Svaren på samtliga coronavirusprover saknas för tillfället och fås avvikande från det tidigare meddelade klockslaget, dvs. klockan 15, först senare ikväll (tisdag kväll 3.3). Vasa sjukvårdsdistrikt går ut med ett pressmeddelande om svaren på onsdagen den 4 mars 2020 klockan 9.00. 

Nyheter

WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot

WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot

31.01.2020Redaktion_Toimitus

I december 2019 har allvarliga fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019N-CoV) konstaterats i Kina. Förutom svåra infektioner har många också drabbats av lindriga luftvägsinfektioner. Centralorten för epidemin är provinsen Hubei och miljonstaden Wuhan.

Läs hela artikeln

Nyheter

Meddelande om coronaviruset 20.2.2020

20.02.2020Redaktion_Toimitus

WHO har gett det nya viruset som orsakade den coronavirusepidemi som började i Kina namnet COVID-19. I Kina har antalet patienter som drabbats av epidemin jämt tilltagit under de senaste veckorna, men antalet fall har under den senaste veckan ändå minskat en aning.

Läs hela artikeln
05.03.2020 Redaktion_Toimitus