Vi kan alla göra vår andel för att dämpa spridningen av coronavirussmittan. Personer med förkylnings- eller influensasymptom får inte besöka Vasa centralsjukhus avdelningar. Besök är helt förbjudna på vissa avdelningar och begränsade på några avdelningar. Vi uppdaterar besöksanvisningarna enligt situationen och informerar dagligen om läget.

Personer i sjukhusvård och personalen på sjukhuset ska skyddas från coronavirussmitta på alla tänkbara sätt. Därför ber vi att ingen som har förkylnings- eller influensasymptom nu besöker sjukhuset. Det kan vara bättre att ringa till en anhörig än att komma och träffa personen på sjukhuset.  

Såsom under normala förhållanden vill vi också nu påminna om att vid lindriga förkylnings- eller influensasymptom behövs inte centralsjukhusvård. Institutet för hälsa och välfärd har idag lördag publicerat en separat anvisning som gäller personer som har lindriga symptom.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har fram till lördag 14.3 kl. 13.00 inga nya coronavirussmittade konstaterats.

Vasa centralsjukhus gör upp en handlingsplan för planerade, icke brådskande mottagningstider och åtgärder. Vi informerar närmare om dessa under de närmaste dagarna. Vi ber att klienterna inte försöker sköta ärenden som ansluter sig till deras egen vårdrelation via sociala medier.

Vi uppmanar alla att följa anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd om god hygien och också att använda noggrant övervägande för alla sammankomster.

14.03.2020 Redaktion_Toimitus