För att hjälpa besökare att följa de begränsningar som gäller vid sjukhusbesök erbjuder vi besökare nu personlig rådgivning. Servicerådgivarna och patienttransportörerna ger sjukhusbesökare skriftliga anvisningar och diskuterar med om de rådande begränsningarna.

Avsikten med den här verksamheten som påbörjas på måndagen den 6 april är att upplysa besökarna om de principer som används för att dämpa coronaepidemin. Begränsningarna är till för att skydda både patienter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården från att bli smittade av coronaviruset.
– Genast vid ingången ger vi dem som kommer till sjukhuset ett informationsblad om begränsningarna och diskuterar med dem om deras situation. Om de har vistats utomlands eller har symtom på luftvägsinfektion får de inte komma in på sjukhuset. Inte ens om de har kommit till sjukhuset för ett vårdbesök. I sådana fall så avbokar vårdenheten mottagningstiden och skickar kunden en ny tid, berättar chefsöverskötare Arja Tuomaala på Vasa centralsjukhus.

Anhöriga och besökare får komma in på sjukhuset bara i undantagsfall

I regel är alla besök på sjukhuset förbjudna. Anhöriga kan ändå få besöka kritiskt sjuka patienter.
– Servicerådgivarna och patienttransportörerna upplyser besökarna om när de får besöka sjukhuset, säger Tuomaala.

23.04.2020 Redaktion_toimitus