På Vasa centralsjukhus börjar man omedelbart tillämpa de riktlinjer som Finlands regering fastställde den 16 mars. Utomstående förbjuds att besöka avdelningar och uträtta övriga ärenden på sjukhuset, med undantag av vissa fall. Två nya smittfall har konstaterats i regionen. Sammanlagt har man nu fyra bekräftade coronavirussmittor.

I enlighet med regeringens riktlinjer kommer Vasa centralsjukhus att göra allt för att skydda riskgrupper och yrkesutbildade personer från att smittas av coronaviruset. Besök på avdelningar förbjuds. Undantag kan göras i fråga om besök hos kritiskt sjuka patienter, men besök förutsätter alltid en separat överenskommelse med avdelningspersonalen. På förlossningsenheten kan barnets andra förälder eller en stödperson vara närvarande. I samtliga lägen är det viktigt att komma ihåg att besökare under inga omständigheter får ha några symtom på en infektion i de övre luftvägarna.

Vid behov kontaktar vi personer över 70 år om vi måste inhibera besök

I enlighet med de riktlinjer som Finlands regering fastställde förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt. I enlighet med denna förpliktelse så annullerar vi icke-brådskande polikliniktider och åtgärder för personer över 70 år. Vasa centralsjukhus tar kontakt med de patienter som berörs av detta. Brådskande bedömningar och viktiga kontrollbesök genomförs även i fråga om riskgrupper. Bedömningen av skyndssamhetsgraden görs av läkare. Patienter behöver inte själva ringa sjukhuset.

Antalet bekräftade smittfall är ännu lågt

De två nya coronvirusfallen i Vasa sjukvårdsdistrikt härstammar från en resa till Mellaneuropa. Fallen är inte anknutna till varandra. Båda personerna är i gott skick och i isolering hemma. Antalet utsatta personer är lågt, och de utreds som bäst. Dessa personer har ingen anknytning till skolor. I Vasa sjukvårdsdistrikt är antalet bekräftade smittfall fortfarande lågt. I och med det så fortsätter provtagningspraxisen såsom tidigare. Dagligen tar man cirka 20-30 prover, totalt har man hittills tagit cirka 200 prover. Smittkedjan för bekräftade smittfall utreds för att man ska kunna bryta kedjan. I Vasa sjukvårdsdistrikts område strävar man efter att dämpa spridningen av epidemin.

17.03.2020 Redaktion_Toimitus