Enligt nuvarande uppgifter har flera drabbade uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många av dem som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom.

En misstanke om coronavirus förutsätter alltid:

1. Att personen inom 14 dygn innan symtomen började har vistats i epidemiområdet  eller varit i närkontakt med en person som bekräftat har drabbats av coronaviruset. Epidemiområdet kan kollas på THL:s webbsidor. 

OCH

2. Feber med symtom på luftvägsinfektion (och/eller hosta, andningssvårigheter) och/eller lunginflammation.

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

Om man misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid första ringa till den egna hälsostationen må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15, för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken.

Om symtomen och den eventuella exponeringen stöder diagnosen tar hälsocentralläkaren kontakt med Vasa centralsjukhus för mera omfattande anvisningar. Det här är viktigt för att det misstänkta fallet ska kunna tas direkt till centralsjukhusets luftisolerade rum på akuten, och inte ska komma in via sjukhusets allmänna utrymmen.

Om misstanke väcks utanför tjänstetid må-to kl. 16.00-8.00 och fre klo 14.15 – må kl. 8.00, ska patienten ringa till centralsjukhusets akutpoliklinik:
främst ska man ringa numret 116117.

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. 

Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

05.03.2020 Redaktion_Toimitus