Den nationella anvisningen om coronavaccinationer har uppdaterats, varför boosterdosen, alltså den andra vaccindosen, nu ges först 12 veckor efter den första vaccindosen. Nu kan alltså ännu fler få sin första vaccindos snabbare. Redan en vaccindos har konstaterats ge ett ganska bra skydd mot viruset.

Den största flaskhalsen är fortfarande den mängd vaccin som finns till förfogande.

– Även om man nu får den andra vaccindosen senare så är det ändå positivt att allt fler äldre och personer i riskgrupper får ett skydd mot viruset av den första vaccindosen, säger chefsöverläkare Peter Nieminen på Vasa sjukvårdsdistrikt.

I Vasa sjukvårdsdistrikt vaccinerar man nu dem som är över 80 år gamla. De ges vaccin som framställts av Phizer-Biontech och Moderna. De vaccindoser som anländer nästa vecka och som framställts av Astra Zeneca ska användas för att vaccinera personer i riskgrupper under 70 år. Mängderna kommer i början att vara små.

Vasa sjukvårdsdistrikt följer de nationella anvisningar som getts om vaccinationer och reagerar om anvisningarna uppdateras. Respektive kommun i regionen ansvarar för vaccinationen av sina egna

05.02.2021 redaktion_toimitus