Coronasmittan sprider sig fortfarande i rasande takt i Österbotten. Föregående vecka konstaterades 187 nya smittfall. Merparten av smittfallen konstaterades i Vasanejden. Men även i Jakobstad har man haft större smittkluster. På onsdagen den 8 september var coronaincidensen i regionen 199.

Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen vill att befolkningen fortfarande aktivt ska använda munskydd. I och med att vi har så många smittfall i regionen så är användningen av munskydd ett viktigt och effektivt sätt att hejda smittspridningen.

För att situationen ska vända mot det bättre är det är också viktigt att vaccinera sig mot coronaviruset. Gruppen uppmanar därför befolkningen i Österbotten att boka tid till de coronavaccinationer som ordnas i hemkommunen eller söka sig till de coronavaccinationer som arrangeras med låg tröskel i kommunerna (respektive kommun informerar om dessa coronavaccinationer). 

Rekommendationerna om användning av ansiktsmask och distansarbete är i kraft i Österbotten till slutet av september.

Undervisnings- och kulturministeriet och THL har den 30 augusti publicerat rekommendationer om hur man kan ordna hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. En länk till dessa rekommendationer finns även på Vasa centralsjukhus webbsida om coronarekommendationer. 

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 14 september klockan 8.00.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 233 (onsdagen 8.9.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 199 (onsdagen 8.9.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,0 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 7.9.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Karin Kainlauri, THL, Hanna Hattar, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

08.09.2021 redaktion_toimitus