Nu kan man ta två gånger fler coronatester i Vasa sjukvårdsdistrikt än tidigare. Trots det lönar det sig att förbereda sig på att det fortfarande tar några dagar att få ett svar på provet. Svaret meddelas omedelbart när det anländer till coronacentret. Ett negativt testsvar skickas till den testade per sms. Ett positivt testsvar ges alltid per telefon.

Vasa sjukvårdsdistrikt kan nu fördubbla antalet coronatest. Provtagningen i sjukvårdsdistriktet har nu i huvudsak utvecklats på basis av Social- och hälsovårdsministeriets nationella testningsstrategi. I och med det här så kommer man inom de närmaste veckorna att kunna ta cirka 600 prover per dygn i hela sjukvårdsdistriktet.

– Coronatester görs nu i en allt ökande takt. Exempelvis på Vasa centralsjukhus har man under de senaste veckorna tagit cirka 150 coronaprover per dag. Antalet kan ändå höjas till 300 prover redan den här veckan, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Provsvar fås per sms eller per telefon

En person som testats får ett svar genast när det har anlänt till hälso- och sjukvårdsenheten. Om den testade inte har smittats av coronaviruset får den testade ett svar per sms, men om den testade har smittats av coronaviruset får den testade svar och noggrannare anvisningar per telefon.

De som nu besöker en coronaprovtagning måste ändå förbereda sig på att det tar flera dagar att få ett svar, eftersom det är rusning på alla laboratorier i landet.

– Vi ber allmänheten att inte ringa och fråga om provsvar för det kan skapa ännu mer anhopning hos oss. Hälso- och sjukvårdsenheterna kontaktar nog de som testats genast när de fått ett svar, påminner överskötare Saija Seppelin på centralsjukhusets serviceområde för akutvård.

I och med att man nu har kunnat ta flera prover än tidigare har det uppstått rusning på de enheter som analyserar proverna, vilket igen har lett till att svaren nu dröjer. Situationen förväntas ändå bli bättre inom kort. Fimlab Laboratoriot Ab som tog över Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet i början av mars 2020 har ökat antalet anställda som analyserar coronaprover, men också den utrusningskapacitet som används vid analyseringen, varför Fimlab kommer att nå upp till den nödvändiga testningskapaciteten redan i september. För att avveckla kön har man också tagit hjälp av andra laboratorier och utländska producenter som analyserar prover.

– Vi förväntar oss att insatstiderna kommer att motsvara de fastställda målen redan inom de närmaste dagarna, säger Fimlabs verkställande direktör Ari Miettinen.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ska du alltid först ringa jouren

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du under tjänstetid alltid först ringa den egna hälsocentralen (måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–14.15).

Om du utanför tjänstetid börjar misstänka att du har smittats av coronaviruset (måndag–torsdag kl. 16.00-8.00 och fredag kl. 14.15–måndag kl. 8.00) ska du kontakta centralsjukhuset genom att i första hand ringa den nationella jourhjälpens nummer 116 117. Du kan även göra en bedömning av dina symtom på webben på adressen omaolo.fi.

Om dina symtom tyder på en coronainfektion hänvisas du direkt till centralsjukhusets akutintag eller den egna kommunens provtagning. Centralsjukhusets provtagning är belägen framför akutintaget (Y-huset), dit man i första hand ska ta sig med egen bil.

26.07.2021 Redaktion_Toimitus