På den här sidan hittar du uppdaterade anvisningar för centralsjukhusets besökare gällande bland annat ansiktsmasksrekommendationen, besöksförbud och besökarantal. Du bekantar dig väl med anvisningarna innan du kommer till sjukhuset!

Du använder väl ansiktsmask då du besöker sjukhuset

 • Alla besökare på sjukhus rekommenderas att bära ansiktsmask (näs-munskydd). Vi önskar att du har en egen mask med dig. Du kan köpa engångsmasker i centralsjukhusets café vid huvudentrén (se kartan över sjukhusområdet i Sandviken). I Roparnäs får du vid behov en ansiktsmask av vårdenheten.

 • Patienter, kunder på vårdenheterna och deras följeslagare på Vasa centralsjukhus rekommenderas också att bära ansiktsmask.

 • Mask rekommenderas att använda på de skolningar och evenemang som ordnas på sjukhuset, också säkerhetsavståndet på 1–2 meter måste hållas. 

  Besök inte sjukhuset om du har förkylningssymtom, se också anvisningarna för de som anländer från utlandet

 • Besök inte sjukhuset fast du bara hade lindriga symtom på en infektionssjukdom: hosta, rinnande näsa eller snuva, ont i halsen eller muskler, feber, förändringar i lukt- och smaksinne eller diarré. Du skall ha varit frisk de senaste 14 dygnen. Vid behov ta kontakt till din vårdenhet.

 • Besök är också förbjudna om du inom de senaste 10 dygnen anlänt till Finland från ett land som är förknippat med begränsningar för inresa, dvs. det är starkt rekommenderat att du ska hålla dig i frivillig karantän efter ankomsten till Finland. Du kan kontrollera den aktuella listan över länder på Instituten för hälsa och välfärds websidor.

 • När du anlänt från ett grönt land utanför Europa så ska du ta kontakt med vårdenheten som sedan konsulterar Vasa centralsjukhusets infektionsläkaren i ärendet.

Följ besökstiderna, kom också ihåg säkerhetsavstånden och att desinficera händerna

 • Besökarantalet är 1–2 besökare per patient för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas i patientrummen.

 • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.

 • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.

 • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.

 • Om patienten är över 70 år eller har nedsatt immunitetsförsvar får du ett visir- eller näs-munskydd som kan användas under besöket. Personalen instruerar om deras användning.

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.
03.12.2020 Redaktion_Toimitus