• Alla sjukhusbesökare måste bära ansiktsmask. Vi önskar att du har en egen mask med dig. Om du inte har en egen ansiktsmask, får du en engångsmask av vårdenheten du ska besöka. Patienter och kunder på Vasa centralsjukhus behöver inte men får gärna använda näs-munskydd.

  • Besök inte sjukhuset fast du bara har lindriga symtom på en infektionssjukdom: hosta, rinnande näsa/snuva, ont i halsen eller muskler, feber, förändringar i lukt- och smaksinne eller diarré. Du skall ha varit frisk de senaste 14 dygnen. Vid behov ta kontakt till din vårdenhet.

  • Besök är också förbjudna om du inom de senaste 14 dygnen anlänt till Finland från ett land som är förknippat med begränsningar för inresa, dvs. det är starkt rekommenderat att du ska hålla dig i frivillig karantän efter ankomsten till Finland. Du kan kontrollera den aktuella listan över länder på Instituten för hälsa och välfärds websidor.
    • Begär ett kirurgiskt mun- och nässkydd av personalen för användning under besöket om du under de senaste 14 dygnen har återvänt till Finland från något av de gröna länder i Europa. Du kan kontrollera den aktuella listan över de gröna länder på Instituten för hälsa och välfärds websidor. När du anlänt från ett grönt land utanför Europa så ska du ta kontakt med vårdenheten som sedan konsulterar Vasa centralsjukhusets infektionsläkaren i ärendet.

  • Besökarantalet är 1–2 besökare per patient för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas i patientrummen.
  • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.
  • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.
  • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.
  • Om patienten är över 70 år eller har nedsatt immunitetsförsvar får du ett visir- eller näsmundskydd som kan användas under besöket. Personalen instruerar om deras användning.
  • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.
25.09.2020 Redaktion_Toimitus