På den här sidan hittar du uppdaterade anvisningar för centralsjukhusets besökare gällande bland annat ansiktsmasksrekommendationen, besöksförbud och besökarantal. Du bekantar dig väl med anvisningarna innan du kommer till sjukhuset!

Du använder väl ansiktsmask då du besöker sjukhuset

 • Alla besökare på sjukhus rekommenderas att bära ansiktsmask (näs-munskydd). Vi önskar att du har en egen mask med dig. Du kan köpa engångsmasker i centralsjukhusets café vid huvudentrén (se kartan över sjukhusområdet i Sandviken). I Roparnäs får du vid behov en ansiktsmask av vårdenheten.

 • Patienter, kunder på vårdenheterna och deras följeslagare på Vasa centralsjukhus rekommenderas också att bära ansiktsmask.

 • Mask rekommenderas att använda på de skolningar och evenemang som ordnas på sjukhuset, också säkerhetsavståndet på 1–2 meter måste hållas. 

  Besök sjukhuset endast om du är frisk

 • Du får besöka sjukhuset endast om du är frisk och symtomfri. Kom inte på besök till sjukhuset om du har minsta lilla symtom: hosta, snuva, halsont, muskelvärk, feber, ändringar i smak- eller luktsinne eller diarré.
 • Om du har rest till ett så kallat högriskland och det har gått mindre än 14 dygn sedan du kom till Finland, får du besöka sjukhuset endast i dessa fall:

  • du har fått två doser coronavaccin och det har gått minst 14 dygn sedan du fick den andra dosen

  eller

  • du har haft covid-19 någon gång de senaste sex månaderna

  eller

  • du har fått en dos coronavaccin efter att ha haft covid-19 och det har gått minst 7 dygn sedan du fick vaccindosen.

Följ besökstiderna, kom också ihåg säkerhetsavstånden och att desinficera händerna

 • Besökarantalet är 1–2 besökare per patient för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas i patientrummen.

 • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.

 • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.

 • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.
24.06.2021 redaktion_toimitus