På den här sidan hittar du uppdaterade anvisningar för centralsjukhusets besökare gällande bland annat ansiktsmasksrekommendationen, besöksförbud och besökarantal. Du bekantar dig väl med anvisningarna innan du kommer till sjukhuset!

OBS! I och med att pandemiläget har blivit sämre uppmanar vi sjukhusbesökare att noggrant överväga om besöket verkligen är nödvändigt. Det är också mycket viktigt att iaktta de rådande skyddsåtgärderna i samband med besök.

Du använder väl ansiktsmask då du besöker sjukhuset

 • Alla besökare på sjukhus rekommenderas att bära ansiktsmask (näs-munskydd). Vi önskar att du har en egen mask med dig. Du kan köpa engångsmasker i centralsjukhusets café vid huvudentrén (se kartan över sjukhusområdet i Sandviken). I Roparnäs får du vid behov en ansiktsmask av vårdenheten.

 • Patienter, kunder på vårdenheterna och deras följeslagare på Vasa centralsjukhus rekommenderas också att bära ansiktsmask.

 • Mask rekommenderas att använda på de skolningar och evenemang som ordnas på sjukhuset, också säkerhetsavståndet på 1–2 meter måste hållas. 

  Besök sjukhuset endast om du är frisk

 • Du får besöka sjukhuset endast om du är frisk och symtomfri. Kom inte på besök till sjukhuset om du har minsta lilla symtom: hosta, snuva, halsont, muskelvärk, feber, ändringar i smak- eller luktsinne eller diarré.
 • Om du har rest till ett så kallat högriskland och det har gått mindre än 14 dygn sedan du kom till Finland, får du besöka sjukhuset endast i dessa fall:

  • du har fått två doser coronavaccin och det har gått minst 14 dygn sedan du fick den andra dosen

  eller

  • du har haft covid-19 någon gång de senaste sex månaderna

  eller

  • du har fått en dos coronavaccin efter att ha haft covid-19 och det har gått minst 7 dygn sedan du fick vaccindosen.

Följ besökstiderna, kom också ihåg säkerhetsavstånden och att desinficera händerna

 • Besökarantalet är 1–2 besökare per patient för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas i patientrummen.

 • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.

 • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.

 • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.
22.12.2021 redaktion_toimitus