Coronaläget är lugnt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Distriktet har lämnat spridningsfasen och återgått till accelerationsfasen och rekommendationerna för sammankomster ändras från sex personer till tio. I enlighet med gruppens rekommendationer kan årskurserna 7–9 och andra stadiet återgå till närstudier om kommunerna så beslutar.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdag och rekommenderar att årskurserna 7–9 och andra stadiet kan gå tillbaka till närstudier. Om det dyker upp nya fall efter återgången till närstudier, är det i kommunerna som eventuella beslut om att gå tillbaka till distansundervisning fattas.

Coronasamordningsgruppen beslöt på tisdagens möte att rekommendationen för sammankomster kan lättas från sex personer till tio personer. Således kan fritidsverksamhet för barn och unga igen ha max tio deltagare, det samma gäller privata tillställningar. Rekommendationen är i kraft till och med den 11 april.

Rekommendationen om distansarbete och munskydd fortsätter ännu till slutet av april. Rekommendationen om att hålla vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus på paus är i kraft till den 11 april. På mötet lyftes ändå fram att restriktionerna och rekommendationerna ses över igen efter påsken och om det goda läget håller i sig kan fler rekommendationer lättas.

Restriktionerna anledningen till att fallen minskat

Det regionala incidenstalet i Vasa sjukvårdsdistrikt har sjunkit ytterligare (tisdag 23.3 är incidensen 38). Österbottens coronasamordningsgrupp tackar invånarna som har orkat följa rekommendationerna och restriktionerna.

–  En lång, dålig period har vänt till det bättre och det är invånarna som ska tackas för det. Vi försöker fortsätta i den här riktningen genom att komma ihåg de viktigaste grundläggande principerna: håll avstånd, använd munskydd och tvätta händerna. Vi strävar också efter att fortsätta provtagningen med låg tröskel, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Två positiva fall i den mobila provtagningen

På torsdag och fredag förra veckan ordnades coronaprovtagning med låg tröskel på Lidl Melmos parkering och parkeringsplatsen mittemot ruinerna i Gamla Vasa. Den mobila provtagningen genomfördes på dessa ställen, eftersom antalet fall i förhållande till befolkningsmängden varit hög i speciellt Korsnäståget, Orrnäs, Gamla Vasa och Prästgårdsbacken. Sammanlagt togs 270 prov och av dem var två positiva. Den ena positiva var symtomfri.

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt ordnar provtagning med låg tröskel också den här veckan:

  • På torsdagen den 25 mars kl. 14.30–17.30 på K-Markets parkeringsplats mittemot ruinerna i Gamla Vasa (Köpmansgatan 2–4).
  • På fredagen den 26 mars kl. 14.30–17.30 på Lidl Melmos parkeringsplats (Barkvägen 1).

Ingen remiss krävs för provtagningen, även symtomfria personer får låta sig testas. Provtagningen är avgiftsfri och svaret fås inom 2–3 dygn.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 270 (tisdag 23.3)

Incidensen i regionen (14 dygn): 38 (tisdag 23.3)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,38 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet sedan epidemins början, 23.3.2021: 15 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 30 mars 2021.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Karin Kainlauri, NTM, Saija Seppelin, VSVD, Heidi Kurvinen, VSVD, rapportering, Petra Fager, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

25.03.2021 redaktion_toimitus