Coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis lugnt. Trots det förbättrade läget rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man firar påsken i hemknutarna, eftersom antalet coronafall är oroväckande på många andra håll i Finland och utomlands. Under påsken ordnas mobil provtagning med låg tröskel på Vasa järnvägsstation för att underlätta provtagningen av resenärer. Eftersom läget är stabilt tillåter gruppen matcher i lagsport för under 18-åringar i Österbotten.

Incidenstalet för coronaviruset i Österbotten har sjunkit i jämn takt den senaste veckan och är nu 21 (onsdag 31.3.). Distriktet är fortfarande i epidemins inbromsningsfas, som i fasklassificeringen kallas för accelerationsfasen. Man hoppas att den positiva utvecklingen håller i sig över påsken, varefter fasklassificeringen ses över igen. Social- och hälsovårdsministeriet skickade tisdagen 30 mars ett styrningsbrev till distriktet, i vilket SHM rekommenderar att distriktet håller kvar de åtgärder som förutsätts vid spridningsfas för att hindra smittspridningen.

Fira påsken i hemknutarna

Österbottens coronasamordningsgrupp, som sammanträdde på tisdagen 30 mars, hoppas att befolkningen firar påsk i hemknutarna. Även om coronaläget är lugnt i Österbotten för stunden, är smittläget på många övriga håll i Finland och utomlands oroväckande. Av coronafallen som de senaste två veckorna konstaterats i Österbotten har de flesta sina ursprung utanför distriktet. De har blivit smittade antingen på annat håll i Finland eller utomlands. För att läget i Österbotten ska hållas stabilt uppmanas befolkningen till eftertänksamhet då det kommer till resande.

Provtagning med låg tröskel på järnvägsstationen i påsk

Coronasamordningsgruppen rekommenderar att befolkningen låter sig testas för coronaviruset med låg tröskel. Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad ordnar mobil provtagning på Vasa järnvägsstation på skärtorsdagen, långfredagen och annandag påsk. Speciellt resenärer som anländer till Vasa uppmanas coronatesta sig.

Proven tas på järnvägsstationen:

Torsdagen den 1 april 2021 kl. 17.30–18.30

Fredagen den 2 april kl. 17.30–18.30

Måndagen den 5 april kl. 17.30–18.00

Provtagningen är gratis och kräver ingen remiss, även symtomfria personer får låta sig testas. Den mobila provtagningsenheten är en ambulans. Provsvaret fås inom 2–3 dygn.

Lättnader för regionens unga lagidrottare

Gruppen beslutade på tisdagen att under 18-åringar får börja spela matcher inomhus igen inom distriktet, men utan publik. Beslutet gäller matcher i Österbotten, det vill säga de tretton kommunerna i sjukvårdsdistriktet. Inga deltagare från andra delar av Finland får komma på matcherna och lag i Österbotten bör inte heller spela matcher utanför distriktet. Utvecklingen av virusläget följs nu noga upp och vid behov ses ärendet över igen.

Begränsning av sammankomster till tio personer, övriga rekommendationer oförändrade

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ändrade fredagen den 26 mars begränsningarna för sammankomster i Österbotten. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tio (10) personer kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i distriktet, förutsatt att säkerhetsåtgärderna för att hindra smittspridningen vidtas. Regionförvaltningsverkets beslut är i kraft 1.4–30.4. Övriga rekommendationer i Österbotten hålls oförändrade. Läget ses över igen efter påsken.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 6 april 2021.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 292 (onsdag 31.3)

Incidensen i regionen (14 dygn): 21 (onsdag 31.3)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,10 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Eero Poukko, THL, Karin Kainlauri, NTM, Hanna Hattar, VSVD, rapportering, Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

31.03.2021 redaktion_toimitus