Det finns nu två chattjänster på vår webbplats. I coronarelaterade ärenden betjänar en nationell chatt baserad på artificiell intelligens och i den andra chatten besvaras frågorna av en av Vasa centralsjukhus sjukskötare.

På vår webbplats finns nu två chattjänster, den ena tillhandahåller nationell coronainformation och den andra allmän information om sjukhuset. Coronachatten, som bygger på artificiell intelligens, betjänar dygnet runt medan sjukhusets egen chatt betjänar vardagar klockan 8–15, då besvarar en sjukskötare på centralsjukhuset kundernas frågor. På grund av dataskyddet kan sjukskötaren inte besvara frågor gällande kundens behandling eller tidsbokning. I dessa ärenden hänvisas kunden till den behandlande enheten.

– Vi svarar på allmänna frågor om sjukhuset. Tidigare har det kommit frågor om exempelvis kontaktuppgifter till arkivet eller om en stödperson får närvara under förlossningen. Chatten är således en kanal där vi söker upp redan tillgänglig information för kundens räkning, förtydligar Sari Mäkinen, patientombudsman och sjukskötare på centralsjukhuset.

Chattjänsterna skiljer sig från varandra i placering, färg och infotext: Coronachatten finns i nedre kanten av webbplatsen. Vasa centralsjukhus egen chatt med blå botten finns uppe i högra kanten. Sedan chatten togs i bruk har antalet som tagit kontakt ökat något.

– Vi har redan fått betjäna kunder på finska, svenska och engelska i chatten, berättar Mäkinen.

Den nationella coronachatten betjänar på finska och på svenska.

07.05.2020 Redaktion_toimitus