En bil för coronaprovtagning med låg tröskel parkerar denna vecka torsdag 6.5 och fredag 7.5 på Vasa universitets huvudparkeringsområde i Brändö kl. 9.00–11.30. Adressen är Wolffskavägen 34. Provtagningen är gratis och för det behövs ingen remiss. Även symtomfria personer kan testa sig.

Provtagningstider:

  • Torsdag 6.5 kl. 9.00–11.30
  • Fredag 7.5 kl. 9.00–11.30

 

Provtagningsstället känns igen på att det står en ambulans där. Provsvaret fås inom cirka två dygn. Provtagningarna med låg tröskel arrangeras av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av viruset!

03.05.2021 Redaktion_Toimitus