Ett nytt coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den smittade personen deltar i en praktikperiod på Vasa centralsjukhus.

Personen är från ett annat sjukvårdsdistrikt som på onsdagen den 16 september tog kontakt med Vasa centralsjukhus om att ifrågavarande person eventuellt har blivit smittad.

- Efter meddelandet testades personen med ett snabbtest som visade sig vara positivt. Den testade personen var helt symtomfri när hen testades, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Vasa centralsjukhus utreder som bäst hur många som eventuellt har utsatts för coronaviruset. Hittills har man bekräftat att 12 personer har blivit utsatta. Dessa personer har försatts i karantän. I samband med patientkontakter har praktikanten i linje med gällande anvisningar använt kirurgiskt näs-munskydd. Enligt de uppgifter som nu finns till förfogande har inga patienter blivit utsatta. Utredningsarbetet för att spåra utsatta personer fortgår fortfarande.

Detta fall är det samma fall som Vasa stad informerade om på onsdagskvällen.

17.09.2020 Redaktion_Toimitus