Coronaläget i Österbotten har försämrats betydligt den senaste veckan. Det ökande resandet kring jul och nyår, speciellt från riskländer som Norge, och eventuella folksamlingar ökar risken för att varianten omikron sprids i Österbotten. För att minska fall från utlandet och så kallade riskländer rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att resenärer som anländer till Finland tar coronatest. Gruppen rekommenderar att testet tas inom två till tre dygn efter ankomsten till Finland. Innan resultatet är klart ska den som testats undvika kontakter, ett sätt att göra detta är att vara i frivillig karantän. För att bromsa smittspridningen påminner gruppen även om de redan inkörda rutinerna: handhygien, munskydd och säkerhetsavstånd.

Förutom testrekommendationen för resenärer som anländer till Finland gav Österbottens coronasamordningsgrupp inga nya rekommendationer på mötet den 21 december. I området gäller rekommendationerna om munskydd och distansarbete till och med den 31 december. I området råder också en sammankomstbegränsning, som förbjuder tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för över 50 personer. Det är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som gett sammankomstbegränsningen, som är i kraft till 19.1.2022.

Österbotten fortfarande ett område med samhällspridning

Gruppen konstaterade på sitt möte att Österbotten fortfarande uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning. Incidenstalet är 212 på onsdagen, senast det var över 200 var i mitten på september. Även om antalet fall varit stigande har man ändå kunnat spåra största delen, 75 procent, av smittkedjorna.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. På samma webbsida beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Vilka länder som räknas som högriskländer finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Skaffa vaccinskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp önskar att invånarna tar coronavaccinet. Av områdets befolkning har 87,9 % fått en dos, 84,3 % två doser och 17,5 % tre doser (räknat måndag 20.12.2021). I siffrorna ingår endast personer över 12 år.

Sjukhusbesökare manas till eftertanke

I och med att pandemiläget blivit sämre vill Österbottens coronasamordningsgrupp påminna om vad som gäller för sjukhusbesökare. (Alla anvisningar som gäller besökare finns på Vasa centralsjukhus webbplats.) Det är av yttersta vikt att besökare vidtar säkerhetsåtgärderna, det vill säga använder munskydd, kommer till sjukhuset endast då de är friska, desinficerar händerna och undviker att fler än 1–2 personer besöker patienten. Besöksanvisningarna gäller bland annat anhöriga och följeslagare till patienter.

Dessutom manas alla som tänker besöka någon på sjukhuset till att överväga om besöket är nödvändigt i rådande pandemiläge.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 28 december 2021 eller vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 4 959 (onsdagen 22.12.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 212 (onsdagen 22.12.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 4,9 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 87,9 % fått en vaccindos, 84,3 % två vaccindoser och 17,5 % tre vaccindoser (måndagen 20.12.2021)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Miia Kaartinen, RFV, Tanja Pietiläinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Hanna Hattar, kommunikation VSVD, Päivi Berg sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

22.12.2021 redaktion_toimitus