Coronaläget i Österbotten är fortfarande lugnt. Den senaste veckan har nya smittfall konstaterats närmast i den norra delen av landskapet, dit smittan spridit sig från Karleby i Mellersta Österbotten. Samtidigt väcker de smittfall som härstammar från utlandet och i synnerhet den indiska virusvarianten fortfarande oro.

Vid sitt sammanträde den 25 maj slog Österbottens coronasamordningsgrupp fast att den tidigare rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd fortfarande bör gälla till den 30 juni. Gruppen förlängde även den mötesrekommendation som gäller privata tillställningar till den 13 juni. Det här betyder att man bör avstå från att samlas mer än 20 personer. Den här rekommendationen gäller bland annat vuxnas hobbyverksamhet. Gruppen motiverar förlängningen av mötesrekommendationen med att den ska ses som en försiktighetsåtgärd som vidtas i och med det allvarliga coronaläget i Mellersta Österbotten.

De övriga rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten fortsätter oförändrade och kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland väntas ta ett nytt beslut inom en vecka om de restriktioner som gäller allmänna sammankomster. Det nuvarande beslutet om att högst 50 personer får samlas till offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller till den 1 juni. 

Om situationen i landskapet inte försämras så sammanträder Österbottens coronasamordningsgrupp nästa gång om två veckor på tisdagen den 8 juni klockan 8–9.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 454 (onsdagen 26.5)

Incidensen i regionen (14 dygn): 12 (onsdagen 26.5)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,55 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Timo Saari, ELY, Hanna Hattar, VSVD:s kommunikation, Päivi Berg, sekreterare, VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

26.05.2021 redaktion_toimitus