Antalet fall ökar nu i hotfull takt i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 84 nya smittfall i regionen. Om antalet ökar i nuvarande takt så återgår Österbotten snart i spridningsfasen, konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde på tisdagen den 17 augusti.

Om landskapet återgår i spridningsfasen så blir man tvungen att ge allt fler rekommendationer. Men för tillfället befinner Österbotten sig ännu i accelerationsfasen. Utgående från de smittfall som påträffades under den senaste veckan kan man konstatera att deltavarianten av viruset sprider sig lätt. I synnerhet i familjer överförs denna variant snabbt till alla familjemedlemmar, vilket naturligtvis leder till fler insjuknade.

Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar inte att personer efter två vaccindoser ska försättas i karantän efter exponering

Den 17 augusti publicerade Ilkka-Pohjalainen en nyhet om att Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderat att även personer som fått två vaccindoser ska försättas i karantän efter en exponering. Denna uppgift är oriktig för Vasa sjukvårdsdistrikt följer THL:s nationella riktlinje om att en person som fått en komplett vaccinationsserie inte i allmänhet ska försättas i karantän efter en exponering. Personen måste ändå testa sig om hen får symtom efter exponeringen.

– Vi följer noggrant de nationella anvisningarna och vidtar åtgärder utgående från dem, säger Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Peter Nieminen. 

Kommunens läkare beslutar om karantän

I sista hand fattas karantänbeslutet av den läkare som ansvarar för de smittsamma sjukdomarna i respektive kommun. Smittskyddsläkaren bör överväga situationen från fall till fall och kan sätta en person i karantän trots att personen har fått en komplett vaccinationsserie om exempelvis hela den övriga familjen har smittats av coronaviruset. I till exempel Vasa stad har situationerna övervägts från fall till fall.

Munskydd skyddar effektivt mot smittspridning

Gruppen betonar att det fortfarande är viktigt att använda munskydd för att förhindra smittspridning. Rekommendationen om användning av munskydd gäller i Österbotten till slutet av augusti, varefter läget bedöms på nytt. Munskydd bör i synnerhet användas inomhus i offentliga utrymmen, såsom i affärer och bibliotek samt i allmänna utrymmen och omklädningsrum i idrottsanläggningar samt i kollektivtrafik. Rekommendationen om munskydd gäller alla personer över 12 år och i synnerhet i lägen där man inte kan hålla ett säkerhetsavstånd på cirka två meter. Dessutom är det viktigt att iaktta god handhygien, bli hemma för minsta lilla symtom och söka sig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom.  

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagseftermiddagen den 24 augusti 2021 klockan 15. Om läget förvärras så sammankallas gruppen med rask tidtabell.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 766 (tisdagen 17.8.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 87 (tisdagen 17.8.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,3 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tarja Kuutamo, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekreterare. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

17.08.2021 redaktion_toimitus