Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att studerande på högskolor och andra stadiet ska undervisas på distans under de utlysta undantagsförhållandena, dvs. från den 8 mars till den 28 mars 2021. Samordningsgruppen har också gett en grundlig lägesbild över det epidemiologiska läget i regionen till regionförvaltningsverket som avgör om årskurserna 7-9 eventuellt ska övergå till distansundervisning.

Ungas hobbyverksamhet kan fortsätta i smågrupper

Vid sitt möte på tisdagen den 2 mars 2021 ansåg Österbottens coronasamordningsgrupp inte att det är nödvändigt att rekommendera att hobbyverksamhet som arrangeras i grupp för barn födda år 2007 och efter det ska avbrytas. Det är ändå viktigt att ta hänsyn till att högst sex personer får delta och att man också följer andra givna säkerhetsanvisningar. Gruppen följer med läget noggrant och är beredd att vid behov ge nya rekommendationer ifall epidemiläget försämras.

 

Inga snuviga barn till daghem

Österbottens coronasamordningsgrupp vill påminna om att även barn kan insjukna i viruset och föra vidare viruset utan symtom och med lindriga symtom. På grund av att man haft massexponeringar i skolor och daghem vill samordningsgruppen betona att barn med symtom inte ska föras till daghem och skolor.

 

Till coronaprovtagning med låg tröskel

I Vasa sjukvårdsdistrikt tar man i genomsnitt 450 coronatest per dag. Ett coronaprov tas alltid om man på basis av symtomen har anledning att misstänka att en person har smittats av coronaviruset. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt smak- och luktbortfall, i vissa fall även magsymtom såsom diarré.

Tid till coronaprovtagning ska bokas antingen via Omaolo.fi eller genom att kontakta den egna hälsostationen. Om den egna hälsostationen är stängd, exempelvis på veckoslut, så ska man ringa journumret 116117. Det är skäl att söka sig till provtagning även på veckoslut.

11.03.2021 Redaktion_Toimitus