Österbottens coronasamordningsgrupp höll ett extra insatt möte den 25 februari för att uppdatera rekommendationerna och begränsningarna i regionen för att de ska motsvara de åtgärder som statsrådet beslutat att ska vidtas i fas två av epidemin för att förebygga spridningen av coronaviruset. Gruppen rekommenderar starkt att kontakter ska begränsas bara till den närmaste kretsen och att man ska avstå från sammankomster med över sex personer. Enligt den tidigare rekommendationen skulle man avstå från sammankomster med över 10 personer.

Coronaläget i Österbotten är fortfarande allvarligt, men smittfallen har inte ökat lika kraftigt som exempelvis i huvudstadsregionen. Den muterade virusvarianten som konstaterats smitta lättare finns också i Österbotten. Cirka 80 procent av smittfallen kan för närvarande spåras. Coronasamordningsgruppen följer noggrant med hur läget utvecklas och om läget förändras så kommer gruppen tillsammans med regionförvaltningsverket och kommunerna att ta i bruk de rekommendationer och begränsningar som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

De striktare rekommendationerna är i kraft till slutet av mars

Finlands regering beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om att vidta striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin. Enligt regeringens linjedragning borde sjukvårdsdistrikt som befinner sig i spridningsfasen, liksom Österbotten, ta i bruk de striktaste begränsningarna som gäller i epidemins spridningsfas.

I enlighet med den nationella linjedragningen rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att man inte ska ordna sammankomster för över sex personer. Rekommendationen som är i kraft 1.3–31.3 gäller privat verksamhet i alla åldersgrupper. För att minska antalet kontakter rekommenderar gruppen också att distansarbete alltid ska användas i mån av möjlighet, att munskydd ska användas fullt ut och att vuxnas hobbyverksamhet i grupp ska sättas på paus. Beslut om eventuella restriktioner som gäller sammankomster fattas alltid av regionförvaltningsverket.

Alla gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten hittas här.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 2 mars 2021 och vid behov redan tidigare.

Även Österbotten förbereder sig på undantagsförhållanden

Finlands regering förbereder sig på att utlysa undantagsförhållanden. Om undantagsförhållanden utlyses så betyder det här att man inför ännu striktare begränsningar för tre veckor. Enligt förslaget ska restauranger stängas från den 8 till den 28 mars i de områden som befinner sig i accelerations- och spridningsfasen (försäljning av mat så att den kan hämtas av kunder tillåts). I det läget ska även grundskolans årskurser 7–9 och läroinrättningar på andra stadiet övergå till distansundervisning, samtidigt kan hobbyverksamhet i grupp för över 12-åringar efter prövning av läget i regionen avbrytas. Enligt epidemiklassificeringen befinner sig Vasa sjukvårdsdistrikt i spridningsfasen. Om regeringen utlyser undantagsförhållanden fattar regionförvaltningsverket beslut om vilka begränsningsåtgärder som ska vidtas. 

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 063 (fredagen 26.2)

Incidensen i regionen (14 dygn): 120 (fredagen 26.2)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 4,90 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Jarkko Pirttiperä, K5;  Miia Kaartinen, RFV; Petra Fager, VSVD, kommunikation; Päivi Berg, VS.VD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

26.02.2021 redaktion_toimitus