Du som är förkyld bör inte komma in till sjukhuset. Speciellt i akuta ärenden är det av yttersta vikt att komma ihåg att alltid först ringa telefonnumret 116 117. Vi strävar efter att de jourpatienter som har symtom på luftvägsinfektion får en tid till den separata infektionsmottagningen.

Vasa centralsjukhus vill än en gång påminna om att de som är förkylda inte ens bör stiga in i sjukhuset, utan även i akuta ärenden ska man ringa till den riksomfattande jourhjälpen på telefonnummer 116 117 för att vårdbehovet ska kunna bedömas så bra som möjligt. På sjukhuset finner man skäl att påminna om detta i och med att förkylda patienter befunnit sig på akuten de senaste dagarna.

– Tjänstetid ska man alltid kontakta den egna hälsovårdscentralen först, men kvällar och veckoslut kontaktar man centralsjukhuset. Nödsituationer är naturligen skilt och i sådana fall bör man alltid ringa 112. Våra ambulanser kör som vanligt, berättar Ann-Katrin Brandtberg, servicechef på akutpolikliniken.

Den riksomfattande jourhjälpen (telefonnummer 116 117) bistår ringaren med individuell handledning: Patienter i behov av brådskande jour hänvisas per telefon till akutpolikliniken på Vasa centralsjukhus, och om patienten även uppvisar symtom på luftvägsinfektion försöker man boka en tid till den separata infektionsmottagningen. Därför är det mycket viktigt att ringa först. Ingången till infektionsmottagningen, som öppnades förra veckan, ligger i ändan av den långa korridoren, i trapphus B, dvs. i den ända som ligger nära byggplatsen för det nya H-huset (byggnad YB på kartan över sjukhusområdet).* Patienter med symtom på luftvägsinfektion använder enbart YB-dörren, både då de går in och ut. Alla barnjourpatienter använder också den ingången. Starka covid-19-misstankar uppmanas redan i telefonen att söka sig direkt till den separata coronaprovtagningspunkten bakom akuten.

Besöksbegränsningarna på sjukhuset finns till för att skydda såväl patienter som yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården från coronasmittan. I regel är alla övriga besök på sjukhuset fortsättningsvis förbjudna, anhöriga kan dock tillåtas besöka en patient som befinner sig i kritiskt tillstånd.

17.04.2020 Redaktion_Toimitus