Kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt ger nu en tredje vaccindos till de personer som i början av året var bland de första i vaccinationsordningen som vaccinerades med ett dosintervall som var kortare än sex veckor. En tredje vaccindos erbjuds nu eftersom ett längre dosintervall enligt forskningsresultat ger ett bättre skydd mot de allvarliga formerna av sjukdomen. I början av året gavs den andra vaccindosen i huvudsak 3-4 veckor efter den första vaccindosen, men därefter förlängdes dosintervallet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje vaccindos minst 6 månader efter den andra vaccindosen till följande grupper som vaccinerades med ett dosintervall som var kortare än 6 veckor:

  • äldre personer
  • personal inom social- och hälsovården

Därtill kan personer som hör till vissa riskgrupper få den tredje vaccindosen om det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen. Till den här gruppen räknas personer som har:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation 
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt framskriden eller oskött HIV
  • Annat svårt immunosppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Med riskgrupp när det gäller den tredje vaccindosen avses en mer begränsad grupp än de som i vaccinationsordningen definierades om riskgrupp 1 i början av året. 

Största delen av som tagit coronavaccin har fått den andra vaccindosen 8-12 veckor efter den första dosen. Enligt forskningsresultat ger detta dosintervall ett väldigt effektivt skydd mot de allvarliga formerna av sjukdomen. I nuläget är tillgången på coronavaccin god, så den tredje vaccinationsomgången fördröjer inte vaccineringarna med den första och andra vaccindosen.

Behovet av sjukhusvård minskat till följd av vaccineringarna

Efter att vaccinationerna av befolkningen inleddes på bred front har behovet av krävande sjukhusvård till följd av coronaviruspandemin tydligt minskat i hela landet. I nuläget saknar stor del av de som insjuknar det fulla skydd som vaccinationerna ger. Trots att de som smittats inte skulle behöva sjukhusvård kan en covid infektion vara intensiv och långvarig, samt förorsaka symptom under en lång tid även efter genomgången infektion.

27.09.2021 Redaktion_Toimitus