Från och med den 16 juni får föderskor ha med sig en stödperson eller sin partner på sjukhusbesök. Partnern eller stödpersonen får ändå inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen.

Vasa centralsjukhus informerar att föderskans partner eller stödperson nu får följa med på alla sjukhusbesök: på mödrapolikliniken, förlossningssalen och i samband med kejsarsnitt. Med andra ord får partnern eller stödpersonen följa med på ultraljudsundersökningar, när förlossningen sätts i gång förlossningssalen och vid kontrollbesök samt i samband med kejsarsnitt. Den blivande mamman får ändå bara ha med sig en stödperson.

– Det här är en ändring som våra föderskor länge gått och väntat på. Och vi har också fått många förfrågningar om när begränsningarna på förlossningsenheten ska lyftas. Det är ändå viktigt att observera att bara en person får följa med föderskan, säger förlossningsenhetens avdelningsskötare Kaisa Muikku.

Dessutom kan en symtomfri partner eller stödperson delta i vården efter förlossningen på förlossningsavdelningen vid Vasa centralsjukhus från och med 1.6.2020.

Den medföljande partnern eller stödpersonen får inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen.

15.06.2020 Redaktion_Toimitus