Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt har konstaterats i ett annat sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från utlandet. Den smittade är hemma i isolering och de fyra personer som blivit utsatta för smittan har försatts i karantän.

En invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt har i ett annat sjukvårdsdistrikt konstaterats bära på coronavirussmittan, personen har smittats i utlandet.

Coronatestet gjordes på flygplatsen söndagen den 6 september. Fyra andra personer konstaterades vara exponerade för smittan och de försattes alla omedelbart i karantän. Den person som smittats med coronaviruset är själv symtomfri och hen har inte använt offentliga färdmedel i hemlandet.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ska du alltid först ringa jouren

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du under tjänstetid alltid först ringa den egna hälsocentralen (måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–14.15).

Om du utanför tjänstetid börjar misstänka att du har smittats av coronaviruset (måndag–torsdag kl. 16.00-8.00 och fredag kl. 14.15–måndag kl. 8.00) ska du kontakta centralsjukhuset genom att i första hand ringa den nationella jourhjälpens nummer 116 117. Du kan även göra en bedömning av dina symtom på webben på adressen omaolo.fi.

Om dina symtom tyder på en coronainfektion hänvisas du direkt till centralsjukhusets akutintag eller den egna kommunens provtagning. Centralsjukhusets provtagning är belägen framför akutintaget (Y-huset), dit man i första hand ska ta sig med egen bil.

08.09.2020 Redaktion_Toimitus