Enligt de nya rekommendationerna får nu 50 personer samlas till privata tillställningar och vuxnas hobbyverksamhet i Österbotten. Samtidigt rekommenderar coronasamordningsgruppen att man fortfarande bör använda munskydd om man deltar i dylik verksamhet. Vecka 21 hade man sammanlagt 10 nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt och i samtliga fall kunde smittkällan spåras.

Efter sitt sammanträde den 1 juni rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man bör avstå från att arrangera privata tillställningar för över 50 personer. Rekommendationen är i kraft till den 20 juni 2021. I och med att smittläget i Österbotten fortfarande är gott så beslutade gruppen även att deltagarantalet i hobbyverksamhet och sportande som sker inom- och utomhus får höjas till 50 personer så länge som man iakttar de redan välbekanta säkerhetsanvisningarna. Rekommendationen är i kraft till den 20 juni 2021. Men i och med att läget plötsligt kan förvärras följer man ständigt med hur läget utvecklas. Vid behov kan rekommendationerna därför ändras snabbt.

Rekommendationen om distansarbete och användningen av munskydd (bland över 12- åringar) är i kraft till slutet av juni. Gruppen vill åter igen påminna om säkerhetsavståndet på två meter, en god handhygien och den frivilliga karantänen men också om att man bör söka sig till coronaprovtagning vid minsta lilla symtom.

Rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. Rekommendationerna ses över igen på gruppens nästa sammanträde som hålls på tisdagen den 15 juni.

Kraftig rekommendation om förhandsröstning

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man i kommunalvalet nu bör ta tillfället i akt och förhandsrösta för att minimera risken för att man inte kan rösta på valdagen. Gruppen betonar också att det är viktigt att följa eventuella karantän- eller isoleringsbeslut och att inte bryta karantänen eller isoleringen genom att rösta i vallokalen.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 461 (onsdagen 2.6)

Incidensen i regionen (14 dygn): 10 (onsdagen 2.6)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,6 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 1.6.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Silvia Grönroos-Pada, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Laura Blåfield, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Karin Kainlauri, NTM, Heidi Kurvinen, VSVD:s kommunikationsenhet, Päivi Berg, sekreterare VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

02.06.2021 Redaktion_Toimitus