Interna vårfester får grönt ljus, såvitt det lugna coronaläget i Österbotten fortsätter. Under den senaste veckan har man konstaterat 13 nya fall. Smittspårningen har löpt allt bättre och nu har man lyckats spåra alla smittkällor. På tisdagen den 18 maj är incidenstalet för regionen 12. Det dåliga smittläget i Mellersta Österbotten väcker stor oro.

Vid sitt sammanträde den 18 maj ansåg Österbottens coronasamordningsgrupp att läroinrättningarna i regionen kan arrangera vårfester för sina studerande, men utan publik, dvs. som interna vårfester, förutsatt att smittläget i Österbotten fortfarande hålls på en god nivå. Läget kan ändå snabbt vända till det värre, varför det är all anledning att förbereda sig på att arrangera fester på distans. När det gäller privata tillställningar så rekommenderar gruppen att man inte ska samlas mer än 20 personer, men  gruppen kommer att se över den här rekommendationen och sin rekommendation om vår- och examensfester vid sitt nästa sammanträde den 25 maj, Läget hålls ständigt under uppsikt.

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man ska avstå från att resa till högriskområden i Finland eller till utlandet, eftersom en avsevärd del av smittfallen i regionen kommer utifrån regionen eller från utlandet. Följaktligen så rekommenderar gruppen att enbart gäster från den egna regionen ska delta i vårens festligheter. I synnerhet det snabbt försämrade smittläget i Mellersta Österbotten väcker oro. Gruppen vill därför påminna om de redan bekanta säkerhetsrutinerna, dvs. användningen av munskydd, ett säkerhetsavstånd på två meter, en god handhygien, frivillig karantän och testning redan vid lindriga symtom.

Vaccinationerna framskrider planenligt

I Österbotten som helhet vaccinerar man för tillfället personer som är kring 50 år gamla, även om det här kan förekomma regionala skillnader. Nu har 99 procent av österbottningarna födda 1941 och före det fått sin första vaccindos och 56 procent har fått sina båda vaccindoser. Av österbottningarna födda 1942–1951 har 95 procent fått sin första vaccindos och 6 procent har fått sina båda vaccindoser. Av österbottningarna födda år 1952 och senare har 36 procent fått sin första vaccindos och 3 procent har fått sina båda vaccindoser.

Rekommendationerna och restriktionerna i regionen bibehålls ännu oförändrade. Rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. Rekommendationerna ses över igen på gruppens nästa sammanträde som hålls på tisdagen den 25 maj.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 442 (onsdagen 18.5)

Incidensen i regionen (14 dygn): 12 (onsdagen 18.5)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,7 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 18.5.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Eero Poukka, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikationen VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

18.05.2021 Redaktion_Toimitus