Vi kompletterar frågor och svar hela tiden. Om du har en fråga vars svar kan vara till nytta för en större läsekrets så ber vi dig vänligen skicka din fråga till Vasa centralsjukhus kommunikation: kommunikation@vshp.fi

Jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset. Vad ska jag göra?

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset så ska du först fylla i en bedömningsenkät på omaolo.fi. Efter det ska man vid behov ta kontakt med den egna hälsostationen. Utanför tjänstetid ska man ringa till jourhjälpen 116 117.  

Vem testas för coronavirus?

Prov tas av personer med symtom som tyder på smitta. Bland annat feber, hosta, andnöd och trötthet är symtom på Covid-19-infektion.

Var hittar jag information om coronaviruset och smittläget i min egen region?

Du hittar aktuell information om coronaviruset och situationen i Finland på THL:s webbplats.  Information om verksamheten på Vasa centralsjukhus under coronaepidemin hittar du här och läget i sjukvårdsdistriktet uppdateras på den här sidan.

Kan man komma på poliklinikbesök med snuva?

De som vårdas och arbetar på sjukhuset måste skyddas från att smittas av coronaviruset på alla möjliga sätt och vis. Om du har ens lindriga förkylnings- och influensasymtom så ska du inte komma till sjukhuset för ditt poliklinikbesök. Om du har en tid reserverad så ska du ringa den behandlande enheten för att flytta på besöket. Du får inte komma till mottagningen om du är förkyld eller om du har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Man kan inte komma om man har varit utomlands inom 10 dygn (se på en lista av länder).

Jag är frisk och har tid till en röntgenundersökning. Kan jag komma på undersökningen?

Tillsvidare kan du komma till sjukhuset för reserverade besök om du är frisk och inte har ens lindriga förkylnings- och influensasymtom. Om du har varit utomlands eller håller på att återvända från utlandet och har ett besök reserverat inom 10 dygn från det att du återvänt från utlandet, får du inte komma till sjukhuset (se på en lista av länder). Man kan inte komma på undersökningen om man har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Du ska ringa först den behandlande enheten. Vi informerar om eventuella ändringar i praxisen på sjukhusets webbplats.

Kan jag besöka sjukhuset?

Se på "Anvisningar för besökare" (uppdaterat 27.7.2020)

Vasa centralsjukhus följer de riktlinjer som Finlands regering fastställde 16.3.2020. Avdelningsbesök har förbjudits. Undantag kan göras i fråga om besök hos kritiskt sjuka patienter, men sådana besök måste alltid komma överens separat med avdelningspersonalen. Det är viktigt att i alla lägen komma ihåg att besökare under inga omständigheter får ha några symtom på en infektion i de övre luftvägarna. Man kan inte besöka om man har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset.

Får patientens följeslagare följa med patienten in på sjukhuset?

En följeslagare som är nödvändig för patienten får komma in på sjukhuset. Det här gäller även taxichaufförer, om situationen så kräver. Följeslagare får absolut inte ha några förkylningssymtom! En följeslagare som vistats utomlands under de föregående 10 dygnen (se på en lista av länder) eller har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset får inte komma in på sjukhuset.

Jag har varit utomlands och återvänt till Finland. Jag har ett besök reserverat till sjukhuset inom 10 dygn. Vad ska jag göra?

Du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i frivillig, karantänliknande förhållanden i 10 dygn när du återvänt till Finland (se på en lista av länder). Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom. Ring din behandlande enhet och flytta på ditt besök.

Jag är gravid. Hur påverkar coronaepidemin verksamheten på förlossningsavdelningen?

För tillfället styrs verksamheten på förlossningsavdelningen av de gemensamma linjedragningar som dragits upp av Finlands Gynekologförening och Finlands förlossningssjukhus. Bland annat följande anvisningar baserar sig på dessa linjedragningar:

 • Ring förlossningssalen 06 213 2032 före du kommer till sjukhuset.
 • Ta med:
  • rådgivningskortet
  • personliga saker
  • babyskydd och kläder för både dig och bebisen (för hemfärden).
 • Från och med den 16 juni 2020 får föderskor ha med sig en stödperson eller sin partner på sjukhusbesök. Med andra ord får partnern eller stödpersonen följa med på ultraljudsundersökningar, när förlossningen sätts i gång förlossningssalen och vid kontrollbesök samt i samband med kejsarsnitt. Den blivande mamman får ändå bara ha med sig en stödperson. Partnern eller stödpersonen får ändå inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen. Läs mera: Pressmeddelande: En väntad ändring: Föderska får ta med sig en stödperson till besök på sjukhuset (publicerad 15.6.2020).
 • En symtomfri partner eller stödperson som inte vistats utomlands eller blivit utsatt för coronavirus under de föregående 10 dygnen kan delta i vården efter förlossningen på förlossningsavdelningen vid Vasa centralsjukhus från och med 1.6.2020.
 • Familjerum kan användas, och om den möjligheten fattas kan partnern eller stödpersonen besöka avdelningen enligt överenskommelse.

Syftet med dessa linjedragningar är att trygga nyföddas, mammors och anställdas hälsa under den pågående pandemin. De här restriktionerna hävs genast när det här kan göras tryggt. Uppgifterna på sjukhusets webbplats uppdateras aktivt. Du kan även följa med förlossningsavdelningens verksamhet på Instagram @vcs_vks_forlossning_synnytys .

Det finns en chattjänst på sjukhusets webbsidor. Hurdana frågor besvaras via chattjänsten?

I chatten svarar våra yrkesutbildade inom hälsovården på allmänna frågor gällande sjukhuset på svenska, finska och engelska. I chatten kan vi inte svara på frågor relaterade till kundens behandling, eftersom tjänsten inte är tillräckligt datasäker för hantering av patientuppgifter. I frågor gällande din vård ska du vända dig direkt till den behandlande enheten.

Sjukhusets chatt betjänar dig vardagar klockan 8–15. Nedtill på vår webbplats finns också den nationella coronachatten som bygger på artificiell intelligens och betjänar dygnet runt på finska och på svenska.

Är sjukhusprästerna i jobb som normalt?

Du kan be att få träffa en sjukhuspräst eller en frivillig stödperson, dvs. en s.k. terminalvårdsfrivillig. Prästerna kan också ringas och mejlas. De finns till för patienter, anhöriga och anställda. Du kan lämna ett telefonmeddelande via växeln 06 213 1111, och då styrs samtalet alltid till den person som har jour. Prästerna hittar du också på Instagram @sjukhuspraster_i_vasa .

Är sjukhusets stilla rum öppet?

Det stilla rummet kan användas av vem som helst och kapellet kan användas för begravningar med under 10 personer. Rummet är litet så därför får högst 5 personer vistas i det samtidigt.

Hur funkar faktuering under undantagstillstånd?

Om du måste flytta förfallodagen på din räkning eller har andra frågor om faktureringen så kan du ringa sjukhusets växel: 06 213 1111.

20.10.2020 redaktion_toimitus