Vi kompletterar frågor och svar hela tiden. Om du har en fråga vars svar kan vara till nytta för en större läsekrets så ber vi dig vänligen skicka din fråga till Vasa centralsjukhus kommunikation: kommunikation@vshp.fi

Jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset. Vad ska jag göra?

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset så ska du först fylla i en bedömningsenkät på omaolo.fi. Efter det ska man vid behov ta kontakt med den egna hälsostationen. Utanför tjänstetid ska man ringa till jourhjälpen 116 117.  

Kan man komma på poliklinikbesök med snuva?

De som vårdas och arbetar på sjukhuset måste skyddas från att smittas av coronaviruset på alla möjliga sätt och vis. Om du har ens lindriga förkylnings- och influensasymtom så ska du inte komma till sjukhuset för ditt poliklinikbesök. Om du har en tid reserverad så ska du ringa den behandlande enheten för att flytta på besöket. Du får inte komma till mottagningen om du är förkyld eller om du har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset får inte komma in på sjukhuset.

Jag är frisk och har tid till en röntgenundersökning. Kan jag komma på undersökningen?

Tillsvidare kan du komma till sjukhuset för reserverade besök om du är frisk och inte har ens lindriga förkylnings- och influensasymtom eller är över 70 år. Om du har varit utomlands eller håller på att återvända från utlandet och har ett besök reserverat inom 14 dygn från det att du återvänt från utlandet, får du inte komma till sjukhuset. Man kan inte komma på undersökningen om man har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Du ska ringa först den behandlande enheten. Vi informerar om eventuella ändringar i praxisen på sjukhusets webbplats.

Kan jag besöka sjukhuset?

Vasa centralsjukhus följer de riktlinjer som Finlands regering fastställde 16.3.2020. Avdelningsbesök har förbjudits. Undantag kan göras i fråga om besök hos kritiskt sjuka patienter, men sådana besök måste alltid komma överens separat med avdelningspersonalen. På förlossningsenheten får barnets andra förälder eller mammans stödperson vara närvarande. Det är viktigt att i alla lägen komma ihåg att besökare under inga omständigheter får ha några symtom på en infektion i de övre luftvägarna. Man kan inte besöka om man har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset.

Jag är över 70 år och har en tid bokad till sjukhuset. Vad ska jag göra?

För tillfället är alla icke-brådskande poliklinikbesök och åtgärder för personer över 70 år inhiberade. Vasa centralsjukhus tar kontakt med de patienter, vars besök och åtgärder måste inhiberas. Observera att brådskande bedömningar och viktiga kontrollbesök för personer över 70 år har inte inhiberats. Skyndsamhetsgraden bedöms av en läkare. Patienterna behöver inte själva ringa till sjukhuset.

Får patientens följeslagare följa med patienten in på sjukhuset?

En följeslagare som är nödvändig för patienten får komma in på sjukhuset. Det här gäller även taxichaufförer, om situationen så kräver. Följeslagare får absolut inte ha några förkylningssymtom! En följeslagare som vistats utomlands under de föregående 14 dygnen eller har varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset får inte komma in på sjukhuset.

Jag har varit utomlands och återvänt till Finland. Jag har ett besök reserverat till sjukhuset inom 14 dygn. Vad ska jag göra?

Du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn när du återvänt till Finland. Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom. Ring din behandlande enhet och flytta på ditt besök.

Det finns en chattjänst på sjukhusets webbsidor. Hurdana frågor besvaras via chattjänsten?

På chattjänsten svarar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på allmänna frågor om exempelvis corona. Via chattjänsten kan du inte få svar på individuella vårdrelaterade frågor eftersom chattjänsten inte är en tillräckligt säker kanal för sådana diskussioner. I vårdrelaterade frågor kan du vända dig till den behandlande enheten. Chattjänsten betjänar dig på vardagar klockan 8-15.

Är sjukhusprästerna i jobb som normalt?

Du kan be att få träffa en sjukhuspräst eller en frivillig stödperson, dvs. en s.k. terminalvårdsfrivillig. Prästerna kan också ringas och mejlas. De finns till för patienter, anhöriga och anställda. Du kan lämna ett telefonmeddelande via växeln 06 213 1111, och då styrs samtalet alltid till den person som har jour.

Är sjukhusets stilla rum öppet?

Det stilla rummet kan användas av vem som helst och kapellet kan användas för begravningar med under 10 personer. Rummet är litet så därför får högst 5 personer vistas i det samtidigt.

Hur funkar faktuering under undantagstillstånd?

Om du måste flytta förfallodagen på din räkning eller har andra frågor om faktureringen så kan du ringa sjukhusets växel: 06 213 1111. Kassan på den tredje våningen i X-byggnaden är stängd tillsvidare. 

Är sjukhusets kafé öppet?

Från och med tisdagen 31.3.2020 kommer kantinen enbart erbjuda take away möjlighet på grund av lag som temporärt begränsar restaurang- och caféverksamhet. Begräsningen gäller till 31.5.2020.

31.03.2020 redaktion_toimitus