Vasa sjukvårdsdistrikt har varit i spridningsfasen sedan den 23 augusti 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet har ersatt de tidigare kriterierna för de olika epidemifaserna med epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning, vilket passar bättre för det nuvarande coronaläget. Kriterierna finns i bilagan som skickats ut från SHM 11.11.2021.

Den uppdaterade hybridstrategin tillämpas fullständigt i hela landet från och med 15.11.2021.

Österbotten uppfyller de utmärkande kriterierna för områden med samhällsspridning från och med 15.11.2021.

Det aktuella läget i Vasa sjukvårdsdistrikt hittas här (coronasiffror).

Här är en sammanfattning av aktuella rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin.

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna.

I vår region uppföljs det epidemiologiska läget av Österbottens coronasamordningsgrupp, vars rekommendationer också finns sammanställda på denna sida.

De nationella begränsningarna:

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar

Regionförvaltningsverket

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen fr.o.m 27.11.

Med beslutet som fattades 25.11 förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar med över 100 (etthundra) personer som ordnas inomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt och där
1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.


Förordnandet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Tilläggsrekommendationer i Österbotten:

På grund av det epidemiologiska läget i Österbotten är följande rekommendationer och nationella begränsningar i kraft i Österbotten:

  • En stark rekommendation om att personer som är över 12 år bör använda munskydd gäller till den 31 december 2021. (Ett nytt beslut, gjord 23.11.2021)
  • En stark rekommendation om att söka sig till coronaprovtagning redan vid lindriga symtom. Det här gäller även: personer med fullgott vaccinationsskydd om de får symtom och barn med symtom.

Spridningen av smittan kan förebyggas och brytas endast genom en effektiv testning.

Mer information om var du kan testa dig hittar du på din hemkommuns webbplats. På Vasa centralsjukhusets webbsida där vi beskriver den rådande lägesbilden berättar vi också mer om coronaprovtagningen i Vasa.

  • En stark rekommendation om att vaccinera sig mot coronaviruset.

Mer information om coronavaccinationer hittar du på din hemkommuns webbplats.

Kommunvisa anvisningar

Kolla din kommuns webbplats om din kommun eventuellt har utfärdat några egna begränsningar och åtgärder som hänför sig till coronaviruset.

 

 

 

 

26.11.2021 redaktion_toimitus