Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i den s.k. spridningsfasen av coronavirusepidemin. Läget är värst i Vasa stad, men infektioner förekommer i hela distriktet.

Här är en sammanfattning av aktuella rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. Sammanställningen innehåller bland annat information om användningen av ansiktsmasker, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna.

I vår region uppföljs det epidemiologiska läget av Österbottens coronasamordningsgrupp, vars rekommendationer också finns sammanställda på denna sida.

Rekommendation om användning av ansiktsmask

 • Invånare, från och med årskurserna 7–9 i skolor och läroinrättningar, bör alltid använda ansiktsmask utanför hemmet i offentliga utrymmen.
 • Serviceproducenter, butiksägare och ägare av andra offentliga utrymmen önskas rekommendera att anställda och kunder av arbetarskyddsskäl använder ansiktsmask samt se till att säkerhetsavstånd på 1–2 meter kan iakttas i alla lägen.
 • Alla som besöker social- och hälsovårdsenheter i sjukvårdsdistriktet bör använda ansiktsmask, även om säkerhetsavståndet kan iakttas. När man besöker dessa verksamhetsenheter bör man vistas i patienten eget rum, inte i de allmänna utrymmena.
 • THL´s (Institutet för hälsa och välfärd) rekommendation om ansiktsmasker gäller för närvarande i hela landet. Rekommendationen är uppdelad i olika faser av coronaepidemin.

Rekommendationer och begränsningar som gäller officiella tillställningar och allmänna sammankomster

Rekommendation om säkerhetsavstånd

 • Sträva efter att hålla ett avstånd på 1–2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
 • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Förstärkt rekommendation som gäller äldre och riskgrupper

 • Äldre personer och personer i riskgrupper måste iakttas synnerligen omsorgsfullt, eftersom coronavirusepidemin redan har börjat sprida sig till dessa grupper.
 • Inomhusbesök på enheter inom äldrevården måste ordnas i den boendes eget rum och inte i de allmänna utrymmena. Kontrollera kommunernas och verksamhetsenheternas anvisningar.

Distansarbete

 • Vasa sjukvårdsdistrikt följer den nationella rekommendationen om distansarbete, som är i kraft tills vidare. Rekommendationen ses över senast den 31 december 2020. Statsrådet rekommenderar att arbetstagare inom den offentliga sektorn och privata sektorn arbetar på distans så långt det går, om arbetsuppgifterna tillåter det. 
 • På arbetsplatser bör man dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker.
 • Det ligger på arbetsgivaren att se till att anställda kan arbeta i en säker miljö. Med hjälp av arbetsarrangemang kan man undvika närkontakter och andra riskfaktorer.

Övriga rekommendationer

 • Stanna hemma om du får ens lindriga luftvägssymtom och följ de givna anvisningarna.
 • Rekommendationer till höstlovsfirarna:
 • På lovet bör man vistas så mycket som möjligt i hemmiljön och njuta av tiden tillsammans med familjen.
 • Antalet sociala kontakter bör begränsas.
 • Onödiga resor bör undvikas.

Rekommendation som gäller läroinrättningar

 • Kontrollera de rekommendationer, begränsningar och beslut som berör läroinrättningarna i din egen hemkommun.
 • Praktikperioderna för studerande läggs på is i två veckor från och med den 5 oktober. Detta gäller alla social- och hälsovårdsenheter i Vasa sjukvårdsdistrikt. Studerande som studerar på läroinrättningar i distriktet ska heller inte delta i praktikperioder utanför sjukvårdsdistriktet.

Kommunvisa anvisningar

Kolla din kommuns webbplats om din kommun eventuellt har utfärdat några egna begränsningar och åtgärder som hänför sig till coronaviruset (Länk till kommunernas annonsruta med en lista över kommuner i form av länkrubriker.

16.10.2020 redaktion_toimitus