Basnivån: låg incidens av infektioner, låg andel infektioner av inhemskt ursprung

Epidemins basnivå

Nationell rekommendation:

  • I regioner där epidemin befinner sig på basnivån ska man enligt regeringens rekommendation beakta Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om hygien och säkra avstånd när man ordnar offentliga tillställningar och hobbyverksamhet för över 50 personer.
  • I hobbyverksamhet och vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regionala preciseringar:

På basnivån ska man i all verksamhet se till att alla genom sitt eget agerande ska kunna fördröja spridningen av coronaviruset. Aktörerna ska aktivt dra nytta av THL:s anvisningar och se till att de som deltar i kultur- och fritidsverksamhet är medvetna om dem.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att man i samband med aktiv hobbyverksamhet ser till att ingen deltar i verksamheten med ens smärre symtom som tyder på att personen smittats av coronaviruset. Här kan man exempelvis också använda sig av en kontrollista som instruktörer och tränare går igenom tillsammans med deltagarna.

Kontrollista för idrottsverksamhet (ej-tillgänglig pdf-dokument, kan skrivas ut)

Stödmaterial som uppgjorts för föreningar (ej-webbtillgänglig pdf-dokument, kan skrivas ut.)

03.11.2020 redaktion_toimitus