Utomhus

Verksamhet som idkas utomhus rekommenderas i alla faser av epidemin. I all verksamhet som idkas utomhus är det ända viktigt att iaktta de grundläggande säkerhetsåtgärderna (dvs. undvika närkontakt, ha en bra hand- och hostningshygien och iaktta gällande rekommendationer och begränsningar).

Inomhus, inklusive ishallar

Utrymmena ska användas med iakttagande av gällande rekommendationer och begränsningar. Antalet personer som kan delta beror på i vilken fas epidemin befinner sig. Om utrymmet kan uppdelas i klart åtskilda delar och man även i omklädningsrum samt vid utgångar och ingångar kan undvika kontakt, kan utrymmet användas av flera grupper samtidigt. Om rekommendationen eller begränsningen är exempelvis 10 personer, men utrymmet kan delas i separata utrymmen där säkerhetsavstånd kan iakttas, kan utrymmet användas av fler grupper bestående av 10 personer. Med dessa lösningar kan man ändå inte överskrida det totala antalet personer som får vistas i ifrågavarande utrymme. Uppdelningen kan göras med draperier/väggar eller genom att lämna ett tillräckligt stort, utmärkt område mellan de uppdelade utrymmena. I omklädningsrum och vid ingångar/utgångar kan avståndet säkerställas också genom att schemalägga träningarna till olika tider.

I utrymmen som kan användas för många olika ändamål eller i utrymmen som används av flera olika grupper samtidigt ska man vid behov begränsa antalet utrymmen som är i användning för att det totala antalet personer som befinner sig i dessa utrymmen ligger i linje med rekommendationerna och anvisningarna, men också för att säkerhetsavstånden ska kunna iakttas.

I spridningsfasen ska man i lagsport eller i träning som sker i grupp övergå till träningar där man kan undvika närkontakt.

03.11.2020 redaktion_toimitus