Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten, hela ansvning (ej-webbtillgänglig pdf-dokument, kan skrivas ut.)

Plan för hantering av risker förknippade med kultur- och fritidsverksamhet under coronapandemin.

Epidemins faser:

Rekommendation om användning av utrymmen

Tilläggsmaterial:

Listan ska gås igenom före träningen under ledning av tränaren eller den som ansvarar för träningen: Kontrollista för idrottsverksamhet (ej-webbtillgänglig pdf-dokument, kan skrivas ut).

Kontrollista för arbetsplatser under coronapandemin (ej-webbtillgänglig pdf-dokument, kan skrivas ut)

Aktuell lägesbild:

Den aktuella lägesbilden och epidemifasen i Vasa sjukvårdsdistrikt kan kontrolleras på webbadressen.

Riksomfattande rekommendationer:

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler.

15.06.2021 Redaktion_Toimitus