På torsdagen den 13 augusti gick statsrådet ut med nya anvisningar för att dämpa coronaepidemin i Finland. Rekommendationen om användning av ansiktsmask gäller även i Vasa sjukvårdsdistrikts område, eftersom man under de två senaste veckorna konstaterat nya smittfall i distriktet.

Enligt rekommendationen bör personer över 15 år använda ansiktsmask i kollektivtrafik ifall det är svårt att undvika närkontakter.  Dessutom borde ansiktsmask användas av personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet. Ansiktsmask ska inte användas om den innebär att det blir orimligt svårt att andas. I huvudsak ska var och en själv skaffa de ansiktsmasker som den behöver, men statsrådet rekommenderar att kommunerna ska se till att skydd finns tillgängliga för de mest utsatta medborgarna.

Läs noggrant igenom hela rekommendationen och anvisningarna som finns på THL:s webbplats

Statsrådet utfärdade även en regional rekommendation om distansarbete, men i nuläget gäller rekommendationen om distansarbete inte Österbotten.

Vasa centralsjukhus har från och med den 4 maj varit i höjd beredskap. Läget i distriktet är lugnt för tillfället, men trots det är antalet coronaprov som gjorts under de senaste veckorna högt. Under det senaste dygnet har man tagit 166 prover, vilket är det högsta antalet hittills.

14.08.2020 Redaktion_Toimitus