Trots att coronaläget är lugnare i Österbotten så finns det en fara för att vi ska få nya smittfall i regionen på grund av att läget blivit värre i landet i övrigt. Men även i Österbotten har man under de senaste dagarna hittat smittfall. De restriktionsåtgärder som slogs fast när regionen gick in i accelerationsfasen hålls därför kvar. På tisdagen beslutade också Regionförvaltningsverket att införa strängare begränsningar för sammankomster. För att förebygga en mer omfattande spridning av coronaviruset begränsas antalet deltagare därför till högst 20 personer.

På tisdagen den 1 december kunde Österbottens coronasamordningsgrupp konstatera att det fortfarande förekommer smärre smittfall i många kommuner. Flera av dessa fall härstammar inte från Österbotten. Dessutom har man hittat smittfall bland utländska säsongsarbetare. Bland kommunerna i regionen har incidensen i Nykarleby ökat i synnerhet på grund av smittkluster i familjer. Helhetsläget i Österbotten är lugnt, men incidensen har igen börjat stiga en aning. I och med att det nationella och internationella coronaläget för närvarande är oroväckande så ville man hålla kvar de restriktioner som infördes när Österbotten gick in i accelerationsfasen.

– Invånarna är värda ett stort tack för att vi nu befinner oss i ett så här bra läge. Men vi måste fortfarande arbeta för att hålla läget under kontroll, bland annat på grund av det läge som råder utomlands och i det övriga landet, och därför måste vi bibehålla de skyddsåtgärder och restriktioner som vi införde när vi gick in accelerationsfasen, motiverar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Incidenstalet i hela Österbotten är 18 (onsdag 2.12.2020).

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)
LÄGET I KOMMUNERNA, 2.12.2020
0-9   Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo Malax, Närpes, Pedersöre
10-49

VSVD: 18 (accelerations-

/inbromsningsfas)

Laihela, Korsholm, Jakobstad, Vasa, Vörå
50-99   Nykarleby
100-199   -
över 200   -

Regionförvaltningsverket införde striktare begränsningar: Inga sammankomster för över 20 personer

På tisdagen införde Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland striktare sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Enligt de nya restriktionerna begränsas antalet deltagare till högst 20 personer. Restriktionerna är i kraft i tre veckor, dvs. från den 2 december till den 21 december. Den övre gränsen är absolut. Även vid sammankomster med under 20 personer ska man följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Regionförvaltningsverkets beslut om att högst 20 personer får samlas gäller förutom Vasa sjukvårdsdistrikt även Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket införde också en striktare begränsning om högst 10 personer i kommunerna som hör till Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun. Regionförvaltningsverket motiverar den strängare begränsningen med att det finns ett behov av att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården. Mer information om Regionförvaltningsverkets definitioner av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster hittas på Regionförvaltningsverkets webbsida med vanliga frågor.

Coronasamordningsgruppens tidigare rekommendation om att högst 20 personer får samlas till privata tillställningar i Österbotten gäller fortfarande.

Coronasamordningsgruppen sammanträder nästa gång om en vecka på tisdagen den 8 december.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 103 (onsdagen den 2 december)

Incidensen i regionen (14 dygn): 18 (onsdagen den 2 december)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan): 2,98 % (innehåller inte uppgifter för privata hälsostationer)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.
Peter Nieminen, VSVD
Juha Salonen, VSVD
Tomas Häyry, Vasa
Heikki Kaukoranta, Vasa
Gun Kapténs, Larsmo
Tuula Hannila-Handelberg, THL
Tia Väisänen, THL
Ulla Harjunmaa, THL
Jarkko Pirttiperä, K5
Päivi Berg, VSVD, sekreterare
Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

02.12.2020 redaktion_toimitus