Här hittar du information om sjukhusets verksamhet under coronatider. Här på sidan kan du läsa mer om coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt och här på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) webbplats hittar du information om coronaviruset.

Innehåll:

Misstanke om coronavirus

Om du misstänker att du har smittats av coronavirus kan du bedöma dina symptom på Omaolo.fi. Utgående från bedömningen av dina symtom kan du sedan ta del av din hemkommuns anvisningar.

Du åker väl inte iväg till hälsocentralen eller akuten med förkylningssymtom utan att ringa först. Under tjänstetid ska du ringa din egen hälsocentral och utanför tjänstetid till jourhjälpen 116117.

Jourhjälpen är en av sjukvårdsdistrikten arrangerad handlednings- och rådgivningstjänst. I nödfall ska du ringa nödnumret 112.

Feber, muskelvärk, hosta och andnöd är några av de symtom som du kan ha om du smittats av coronavirus.

Verksamheten på jouren

Samjouren är öppen alla dagar dygnet runt även under pandemin. Innan du söker dig till jouren måste du alltid ringa jouren först, även om du inte har förkylningssymtom och orsaken till ditt besök är någon annan sjukdom eller åkomma. I samband med samtalet bedöms ditt vårdbehov för att du ska kunna anvisas till rätt vårdplats.

Infektionsmottagning

På jouren finns en skild infektionsmottagning för dem med symtom på luftvägsinfektion. Ingången till infektionsmottagningen är belägen i ändan av samjourens långa korridor i trapphuset YB som ligger invid byggplatsen för det nya H-huset. Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du inte använda dig av någon annan dörr.

Viktigt att ringa först

Om du funderar på att söka dig till jouren, oavsett orsak, så ska du alltid först ringa 116117 för att få personliga anvisningar. Det här gäller även i fråga om barnpatienter. Under tjänstetid ska du i första hand alltid kontakta din egen hälsocentral.

Besökare och följeslagare på sjukhuset

 • Besök inte sjukhuset fast du bara har lindriga symtom på en infektionssjukdom: hosta, rinnande näsa/snuva, ont i halsen eller muskler, feber, förändringar i lukt- och smaksinne eller diarré. Du skall ha varit frisk de senaste 14 dygnen. Det är också förbjudet att besöka sjukhuset om du har kommit/återvänt till Finland från utlandet som INTE finns på följande lista under de två föregående veckorna (uppdaterad 13.7.2020): Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Estland, Nederländerna, Andorra, Belgien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Ungern eller Vatikanstaten. 
 • Det maximala antalet besökare är sammanlagt tre (3) nära anhöriga per två bäddplatser.
 • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.
 • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.
 • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.
 • Om patienten är över 70 år eller har nedsatt immunitetsförsvar får du ett visir- eller näsmundskydd som kan användas under besöket. Personalen instruerar om deras användning.
 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.

Förhoppningen är att patienter ska komma på poliklinikbesök utan följeslagare för att det ska vara lättare att hålla ett tryggt avstånd till andra besökare. En följeslagare kan följa med patienten på poliklinikbesöket om patienten behöver en följeslagare på grund av rörelsenedsättning eller för att göra det lättare att uträtta ärenden.

Besökare, stödpersoner och följeslagare får inte komma in på sjukhuset om de

 • har vistats utomlands (gäller länder som INTE finns på följande lista, uppdaterad 13.7.2020: Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Estland, Nederländerna, Andorra, Belgien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Ungern eller Vatikanstaten) under de senaste 14 dygnen
 • har varit i närkontakt med en person som smittats av coronavirus
 • har ens ringa symtom på förkylning eller influensa.

Verksamheten på förlossningsavdelningen

Anvisningar till föderskor:

 • Föderskan får ha med sig sin symtomfria partner eller annan stödperson, som
  • inte har vistats utomlands under de föregående 14 dygnen.
  • inte har utsatts för en bekräftad smitta av coronavirus.
 • Partnern eller stödpersonen får vara med på mödrapolikliniken, i förlossningssalen, i operationssalen och på förlossnings- och gynekologiska avdelningen (BB).
 • Familjerum är möjliga om platssituationen tillåter det.
 • Babyns syskon får ännu inte besöka förlossnings- och gynekologiska avdelningen (BB).

Restriktionerna är tillfälliga och hävs omedelbart när detta kan göras tryggt. Förlossningsavdelningen uppdaterar sin information på webbplatsen och även på sitt Instagram-konto @vcs_vks_forlossning_synnytys

Polikliniker, åtgärds- och undersökningsenheter

Om du har ens lindriga förkylningssymtom, har vistats utomlands under de senaste 14 dagarna (gäller länder som INTE finns på följande lista, uppdaterad 27.7.2020: Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Estland, Nederländerna, Andorra, Belgien, Irland, Italien, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Slovakien, Ungern eller Vatikanstaten) eller varit i närkontakt med en person som drabbats av coronavirus ska du inte komma till sjukhuset för ditt poliklinikbesök, din åtgärd eller undersökning (t.ex. röntgenundersökning eller provtagning). Om du har en tid bokad så ska du ringa den behandlande enheten för att flytta på besöket.

Du kan komma på ditt vårdbesök om du är frisk

Det är viktigt att du kommer på ditt vårdbesök om du har varit frisk och inte har några förkylningssymtom. Det är viktigt att du sköter om dina primärsjukdomar även under undantagsförhållanden. Det är tryggt att komma till sjukhuset.

Våra servicerådgivare tar emot dig i huvudentrén och påminner dig om de rådande restriktionerna. Om du är osäker på om du kan komma till sjukhuset för ditt besök så ber vi dig kontakta den behandlande enheten.

Resor

Om du har vistats utomlands under de senaste 14 dygnen (gäller länder som INTE finns på följande lista, uppdaterad 27.7.2020: Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Estland, Nederländerna, Andorra, Belgien, Irland, Italien, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Slovakien, Ungern eller Vatikanstaten) så ska du avbeställa ditt sjukhusbesök. Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa. Det här gäller även symtomfria resenärer.

Symtom som uppstår efter en resa

Om du efter hemkomsten från utlandet får symtom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta, andnöd eller förkylningssymtom så ska du ta kontakt med din egen hälsocentral eller utanför tjänstetid med jourhjälpen 116117. Den här regeln gäller även alla andra symtom som uppkommer efter en utlandsresa. Ring alltid först hälsocentralen eller jourhjälpen.

Coronaviruset smittar i form av droppsmitta och därför är det mycket viktigt att du stannar hemma om du har varit på utlandsresa eller får symtom som kan bero på coronavirus.

27.07.2020 redaktion_toimitus