Här hittar du information om sjukhusets verksamhet under coronatider. Här på sidan kan du läsa mer om coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt och här på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) webbplats hittar du information om coronaviruset.

Innehåll:

Misstanke om coronavirus

Om du misstänker att du har smittats av coronavirus kan du bedöma dina symptom på Omaolo.fi. Utgående från bedömningen av dina symtom kan du sedan ta del av din hemkommuns anvisningar.

Du åker väl inte iväg till hälsocentralen eller akuten med förkylningssymtom utan att ringa först. Under tjänstetid ska du ringa din egen hälsocentral och utanför tjänstetid till jourhjälpen 116117.

Jourhjälpen är en av sjukvårdsdistrikten arrangerad handlednings- och rådgivningstjänst. I nödfall ska du ringa nödnumret 112.

Feber, muskelvärk, hosta och andnöd är några av de symtom som du kan ha om du smittats av coronavirus.

Verksamheten på jouren

Samjouren är öppen alla dagar dygnet runt även under pandemin. Innan du söker dig till jouren måste du alltid ringa jouren först, även om du inte har förkylningssymtom och orsaken till ditt besök är någon annan sjukdom eller åkomma. I samband med samtalet bedöms ditt vårdbehov för att du ska kunna anvisas till rätt vårdplats.

Infektionsmottagning

På jouren finns en skild infektionsmottagning för dem med symtom på luftvägsinfektion. Ingången till infektionsmottagningen är belägen i ändan av samjourens långa korridor i trapphuset YB som ligger invid byggplatsen för det nya H-huset. Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du inte använda dig av någon annan dörr.

Samma ingång används även av barnjouren, så även barnpatienter ska använda samma dörr när de besöker jouren.

Viktigt att ringa först

Om du funderar på att söka dig till jouren, oavsett orsak, så ska du alltid först ringa 116117 för att få personliga anvisningar. Det här gäller även i fråga om barnpatienter. Under tjänstetid ska du i första hand alltid kontakta din egen hälsocentral.

Besökare och följeslagare på sjukhuset

Tillsvidare är det förbjudet att besöka sjukhuset. Undantag kan göras i fråga om besök hos kritiskt sjuka patienter, men sådana besök måste alltid komma överens separat med avdelningspersonalen.

Följeslagare/stödpersoner som är nödvändiga för patienten får komma in på sjukhuset. I tvingande lägen gäller det här även taxichaufförer. Besökare, stödpersoner och följeslagare får inte komma in på sjukhuset om de

 • har vistats utomlands under de senaste 14 dygnen
 • har varit i närkontakt med en person som smittats av coronavirus
 • har ens ringa symtom på förkylning eller influensa.

Verksamheten på förlossningsavdelningen

Vasa centralsjukhus följer det ställningstagande som Finlands Gynekologiförening utfärdat och det gemensamma beslut som alla Finlands förlossningssjukhus fattat.

Anvisningar till föderskor:

 • I förlossningssalen får föderskan har med sig en symtomfri partner eller stödperson som
  • inte har vistats utomlands under de föregående 14 dygnen
  • inte har blivit utsatt för en bekräftad smitta av coronavirus.
 • En partner eller stödperson får inte komma in operationssalen.
 • Partnern eller stödpersonen kan inte besöka förlossnings- och gynekologiska avdelningen (A4). Vi erbjuder inte familjerum.
 • Vi strävar att se till att varje familj, oavsett förlossningssätt, får en gemensam stund i förlossningssalen innan mamman och den nyfödda flyttas till avdelningen.
 • Föderskan ska ringa förslossningssalen (tfn 06 213 2032) innan ankomsten till förlossningssjukhuset.

Dessa restriktioner är tillfälliga och de hävs omedelbart när detta kan göras tryggt. Förlossningsavdelningen uppdaterar sin information på webbplatsen och även på sitt Instagram-konto @vcs_vks_forlossning_synnytys

Polikliniker, åtgärds- och undersökningsenheter

Om du har ens ringa förkylningssymtom, har vistats utomlands under de senaste 14 dagarna eller varit i närkontakt med en person som drabbats av coronavirus ska du inte komma till sjukhuset för ditt poliklinikbesök, din åtgärd eller undersökning (t.ex. röntgenundersökning eller provtagning). Om du har en tid bokad så ska du ringa den behandlande enheten för att flytta på besöket.

Du kan komma på ditt vårdbesök om du är frisk

Det är viktigt att du kommer på ditt vårdbesök om du har varit frisk och inte har några förkylningssymtom. Det är viktigt att du sköter om dina primärsjukdomar även under undantagsförhållanden. Det är tryggt att komma till sjukhuset.

Våra servicerådgivare tar emot dig i huvudentrén och påminner dig om de rådande restriktionerna. Om du är osäker på om du kan komma till sjukhuset för ditt besök så ber vi dig kontakta den behandlande enheten.

Över 70-åringar

Brådskande bedömningar och viktiga kontrollbesök görs även om du hör till en riskgrupp. Skyndsamhetsgraden bedöms av en läkare. Du behöver alltså inte själv ringa sjukhuset.

Resor

Om du har vistats utomlands under de senaste 14 dygnen så ska du avbeställa ditt sjukhusbesök. Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa. Det här gäller även symtomfria resenärer.

Symtom som uppstår efter en resa

Om du efter hemkomsten från utlandet får symtom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta, andnöd eller förkylningssymtom så ska du ta kontakt med din egen hälsocentral eller utanför tjänstetid med jourhjälpen 116117. Den här regeln gäller även alla andra symtom som uppkommer efter en utlandsresa. Ring alltid först hälsocentralen eller jourhjälpen.

Coronaviruset smittar i form av droppsmitta och därför är det mycket viktigt att du stannar hemma om du har varit på utlandsresa eller får symtom som kan bero på coronavirus.

20.05.2020 Redaktion_Toimitus