Under de senaste veckorna har coronafallen ökat i Vasa sjukvårdsdistrikt och nu befinner sig regionen i den allmänna spridningsfasen. I och med att det nu förekommer smittfall på flera läroinrättningar, daghem och social- och hälsovårdsenheter i olika kommuner är läget mycket allvarligt. Många har exponerats för viruset och över 1 500 personer är satta i karantän. I 80 procent av fallen har smittkällan kunnat klarläggas. Vissa av de positiva testresultaten undersöks för att se om de innehåller den virusvariant som härstammar från Storbritannien.

Snabba reaktioner på rekommendationerna

Vid sitt föregående sammanträde den 29 januari gav Österbottens coronasamordningsgrupp starka, stramare och tillfälliga rekommendationer om bland annat vuxnas hobbyverksamhet i grupp och övriga sammankomster. Coronasamordningsgruppen är nöjd med hur snabbt och samvetsgrant arrangörer av hobbyverksamhet verkar ha reagerat på rekommendationerna. Gruppen påminner om att samma rekommendationer gäller även religiös verksamhet och sammankomster och fester som anknyter till dylik verksamhet, även sådan verksamhet som arrangeras i familjekretsen.

För tillfället så bör man alltså avstå från att arrangera religiösa sammankomster för över 10 personer och använda munskydd även i samband med mindre sammankomster om man inte kan hålla de rekommenderade skyddsavstånden. Med tanke på skyddsavstånden måste särskild uppmärksamhet därför fästas vid storleken på utrymmet.

I kommunerna i regionen har man nu intensifierat kommunikationen genom att erbjuda information på flera olika språk för att alla invånare ska få förståelig information om de gällande restriktionerna och rekommendationerna samt om hur de kan förebygga virusspridningen.

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt hittas här.

Testningen i Vasa hamn inleds idag den 3 februari

Från och med onsdagen den 3 februari kan resenärer som anländer till Vasa hamn låta testa sig för coronaviruset.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 9 februari 2021 och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 639 (onsdagen 3.2)

Incidensen i regionen (14 dygn): 91 (onsdagen 3.2)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,85 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Miia Kaartinen, RFV, Timo Saari, NTM, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tia Väisänen, THL, Jarkko Pirttiperä, K5, Petra Fager, VSVD, kommunikationsansvarig, Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

03.02.2021 redaktion_toimitus