Österbotten har övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin. Detta kunde Österbottens coronasamordningsgrupp konstatera på ett extrainsatt möte måndagen den 23 augusti. Läget i Österbotten har snabbt utvecklats till det sämre. I augusti har incidenstalet för viruset tredubblats och måndagens incidens är 122.

Den senaste veckan har 124 nya coronafall konstaterats i Österbotten, en femdubbling jämfört med läget för en månad sedan. Ungefär hälften av fallen har konstaterats i Vasa, men smittan finns i nästan alla distriktets kommuner. Typiskt bland de som insjuknat är att de är barn och unga som antingen är ovaccinerade eller som bara fått en vaccindos. Massexponeringar har ägt rum i bland annat daghem, skolor i årskurserna 1–9, på sportsliga fritidsaktiviteter och på privata tillställningar. I likhet med förra veckan har man konstaterat att smittan sprider sig mycket snabbt inom familjen, men även i skolor och på fritidsaktiviteter.

Stanna hemma från daghemmet, skolan, jobbet och fritidsaktiviteten vid minsta lilla symtom

På grund av att läget försämrats så snabbt påminner Österbottens coronasamordningsgrupp om en viktig sak:

– Stanna hemma vid minsta lilla symtom och sök dig till coronatest med låg tröskel. Det här gäller både barn, skolelever och vuxna. Stanna hemma från daghemmet, skolan, jobbet och fritidsaktiviteten vid minsta lilla symtom.

Vasa sjukvårdsdistrikt strävar efter att skapa fler coronaprovtagningstillfällen med låg tröskel.

Rekommendationen om ansiktsmask och distansarbete förlängs till slutet av september

På måndagens möte beslöt gruppen att förlänga följande rekommendationer i och med att distriktet övergått till spridningsfasen:

Gruppen preciserade följande rekommendationer som är i kraft sedan tidigare:

  • Fritidsaktiviteter i grupp för vuxna: Följ säkerhetsåtgärderna noga (bland annat säkerhetsavstånd). Observera: Du måste vara helt symtomfri för att delta i fritidsaktiviteter.
  • Fritidsverksamhet i grupp för barn och unga: Följ säkerhetsåtgärderna noga (bland annat säkerhetsavstånd). Observera: Du måste vara helt symtomfri för att delta i fritidsaktiviteter.
  • Privata tillställningar: Gruppen betonar den tidigare rekommendationen, det vill säga att man rekommenderar att privata tillställningar ordnas i så liten skala som möjligt och så att säkerhetsåtgärderna beaktas.

Vaccin en viktig åtgärd för att förbättra läget

Gruppen uppmuntrar befolkningen att ta coronavaccinet. Nu ser det ut som om viruset sprids speciellt bland ovaccinerade och de som bara fått en vaccindos. Ett omfattande vaccinationsskydd bland befolkningen är ett viktigt sätt att förbättra läget.

Österbottens coronasamordningsgrupp har delgett Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland en lägesöversikt för kännedom.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 31 augusti 2021 och vid behov redan tidigare. I och med dagens extrainsatta möte hålls inget möte tisdagen den 24 augusti.

Rekommendationer och begränsningar som är i kraft i området finns att läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 874 (måndag 23.8.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 122 (måndag 23.8.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 4,7 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 23.8.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Laura Blåfield, RFV, Eero Poukka, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

23.08.2021 redaktion_toimitus