Coronavirusläget i Österbotten har stabiliserats efter en liten ökning, men speciellt smittfall som härstammar från utlandet konstateras ännu i jämn takt. På tisdagen den 6 juli var regionens incidenstal 14. Rekommendationen om ansiktsmask har uppdaterats och förlängts till den 31 juli.

Coronaläget i Österbotten har varit varierande de senaste två veckorna. Nya coronafall har konstaterats kontinuerligt, men de kommer i huvudsak från utlandet och smittkällan har kunnat spåras bra: den senaste veckan har alla smittkedjor identifierats. Vecka 26 konstaterades 8 nya fall, vecka 25 konstaterades 16 och vecka 24 hade distriktet 13 nya fall.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen den 6 juli och beslöt att uppdatera och förlänga rekommendationen om ansiktsmask till och med den 31 juli. Den allmänna rekommendationen om distansarbete förlängdes inte, men gruppen understryker att arbetsgivarna kan dra egna riktlinjer för fortsatt distansarbete.

Rekommendationerna ses över på nytt på coronasamordningsgruppens nästa möte, som är tisdagen den 27 juli. Rekommendationerna och begränsningarna finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Kom ihåg munskyddet i offentliga utrymmen inomhus

Österbottens coronasamordningsgrupp påminner om att en dos coronavaccin inte ger ett fullgott skydd mot viruset. Det är först genom den andra dosen som skyddet mot allvarliga former av covid-19 blir betydligt bättre. Därför är det viktigt att speciellt de som inte har fullt vaccinationsskydd kommer ihåg att använda munskydd i offentliga utrymmen inomhus. Det är också annars bra att använda munskydd i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Gruppen påminner också befolkningen om att respektera de vaccintider man fått även om det är semestertider och gruppen hoppas att alla går och tar vaccinet när det är deras tur.

Av över 12-åringarna i Vasa sjukvårdsdistrikt har nu 71 % fått den första vaccindosen och 24 % den andra vaccindosen.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivån

Totala antalet coronainfektioner: 2 520 (onsdag 7.7)

Incidensen i regionen (14 dygn): 12 (onsdag 7.7)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,8 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet sedan epidemins början, 6.7.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Eero Poukka, THL, Hanna Auronen, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikation VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

07.07.2021 Redaktion_Toimitus