Enligt uppgift från ett annat sjukvårdsdistrikt har en person med coronavirussmitta varit på Neste-stationen i Tervajoki, Lillkyro i Vasa måndagen 26 oktober. Den här dagen har personen eventuellt exponerat andra som besökt bensinstationen för coronaviruset.

Om du besökt Neste i Tervajoki måndagen 26 oktober mellan klockan 11 och 20, ska du kontakta din egen hälsovårdscentral för coronaprovtagning om du under den kommande en och en halv veckan får symtom på luftvägsinfektion, såsom hosta, snuva, feber eller halsont. Arbetstagarna på Neste i Tervajoki har försatts i karantän.

29.10.2020 redaktion_toimitus