Samlas endast i små grupper, håll säkerhetsavstånd, använd ansiktsmask och var noga med handhygienen.

Det ökade antalet fall av coronasmitta väcker oro i Österbotten. Smittfallen i regionen har huvudsakligen skett i Korsholm och Vasa, där smittkedjorna härleds från den kedja som konstaterades redan förra veckan. Enstaka fall har konstaterats även i andra kommuner.

En stor del av befolkningen har exponerats för smittan, vilket har försvårat personalens tillräcklighet på flera arbetsplatser, inklusive social- och hälsovårdens enheter.

För tillfället får några av områdets patienter med coronavirusinfektion sjukhusvård.

Fira en säker jul     

Vid sitt möte tisdag 22.12 sammanfattade Österbottens coronasamordningsgrupp sitt budskap inför julhelgen med följande grundläggande viktiga rekommendationer:

  • Fira julen i mindre grupp
  • Kom ihåg att använda ansiktsmask
  • Var noga med handhygienen och håll tillräckliga säkerhetsavstånd
  • Undvik onödigt resande
  • Minimera sociala kontakter

Gruppen sammanträder nästa gång tisdagen den 29 december och vid behov redan tidigare.  

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen

VSVD

Incidens

LÄGET I KOMMUNERNA 22.12.2020

 

0-9

 

Kaskö, Laihela, Larsmo, Pedersöre, Vörå   

10-49

 

Kristinestad, Närpes, Jakobstad

50 -99

 VSVD 65

 Malax, Nykarleby, Vasa

100-199

 

 -

över 200

 

 Korsholm, Korsnäs

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:

  • Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Vörå
  • Följande kommuner är i spridningsfasen: Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa

Bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt: 1260 (tisdagen 22.12)

Incidensen i regionen (14 dygn): 65 (tisdagen 22.12)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,56 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.
Peter Nieminen, VSVD
Silvia Grönroos-Pada, VSVD
Tomas Häyry, Vasa
Heikki Kaukoranta, Vasa
Gun Kapténs, Larsmo
Miia Kaartinen, RFV
Hanna Auronen, NTM
Ulla Harjunmaa, THL
Tia Väisänen, THL
Jarkko Pirttiperä, K5
Sofia Svartsjö, Primärvården i Korsholm–Vörå
Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig
Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (covid-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till de grundläggande rättigheterna.

23.12.2020 Redaktion_Toimitus