När regionen befinner sig på basnivån så uppdateras antalet smittfall på vardagar cirka kl. 11 medan antalet smittfall som konstaterats på veckoslut rapporteras på måndagar. För att inte riskera att individens datasekretess äventyras, kommer vi i fortsättningen att meddela de smittades hemkommun endast om det konstaterats fler än fem fall under en dag.

Vasa centralsjukhus pandemiledningsgrupp behandlade den dagliga rapporteringen under pandemin på sitt möte den 21 juni. I nuläget publiceras antalet nya konstaterade fall från föregående dag, totala antalet tagna prov, antalet tagna prov dagen innan samt distriktets incidenstal på Vasa centralsjukhus webbplats dagligen.

Pandemiledningsgruppen diskuterade hur rapporteringen ska se ut nu då läget är lugnt och regionen befinner sig på basnivån, samtidigt som det dagliga antalet konstaterade fall rör sig kring 0–4 stycken. Gruppen ser inga skäl till att uppdatera siffrorna varje dag. Praxisen för rapporteringen av nya fall varierar i olika områden, och på flera ställen vill man hellre fokusera på att rapportera om annat, bland annat uppföljningen av vaccinationstäckningen.

Pandemiledningsgruppen beslöt att siffrorna uppdateras på sjukhusets webbplats endast vardagar så länge regionen befinner sig på basnivån, istället för nuvarande praxis där siffrorna publiceras varje dag. Smittfallen som konstaterats under veckoslutet meddelas på webbplatsen på måndagar. Så länge regionen är på basnivån ges inga kommentarer om coronafallen eller annat i ämnet till medierna under veckosluten. Gruppen gör en ny bedömning om läget försämras och vi övergår till accelerations- eller spridningsfasen.

– I och med att läget är lugnt och antalet smittfall lågt, uppstår det en risk att individens datasekretess äventyras om rapporteringen blir för detaljerad. På grund av detta ger vi inte individuella rapporter. Endast de dagar antalet smittfall överskrider fem kan vi berätta i vilka kommuner fallen konstaterats utan att peka ut någon, berättar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

23.06.2021 Redaktion_Toimitus