Personer med symtom bör coronatesta sig med låg tröskel även om de fått två vaccindoser. Läget i Österbotten är dåligt även om det ser ut att ha lugnat ner sig något i jämförelse med de föregående veckorna. På grund av det dåliga läget i Österbotten förlängdes även munskyddsrekommendationen till slutet av november. Rekommendationen gäller alla över 12 år.

Både vuxna och barn uppmanas söka sig till coronaprovtagning redan vid lindriga symtom, i synnerhet om man rest under höstlovet. Det här konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt sammanträde i tisdags. Genom en aktiv testning kan man förhindra att smittan sprids på daghem, skolor och arbetsplatser efter höstlovet.

Antalet positiva provresultat har sjunkit en aning i Österbotten. Föregående vecka bekräftade man 115 nya smittfall, medan man veckan innan bekräftade 161 nya smittfall. Även incidensen har sjunkit, och är nu på tisdagen 153. Epidemicentret ligger i regionens norra delar, i Larsmo och nu även i Pedersöre. På basis av den epidemiologiska lägesbilden är Österbotten fortfarande i spridningsfasen.

Munskyddsrekommendationen förlängdes i Österbotten till slutet av november

Rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten förlängdes till slutet av november. Gruppens beslut baserar sig på det rådande smittläget i regionen.

Munskyddsrekommendationen gäller alla som fyllt 12 år, dvs. också elever och studerande i skolor och läroinrättningar (från och med grundskolans årskurs 6). Munskydd bör alltid användas i kollektivtrafiken och andra allmänna trafikmedel, inomhus på arbetsplatser, alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar samt exempelvis i butiker. Denna rekommendation gäller Österbotten. THL har uppdaterat sin allmänna maskrekommendation 30.9.2021.  Det är ändå viktigt att observera att regionerna alltid får utfärda egna regionala anvisningar som baserar sig på det rådande smittläget i regionen och som kan avvika från THL:s allmänna rekommendation.

Stark uppmaning att skaffa fullt vaccinationsskydd

Den 19 oktober 2021 hade 66,2 % av befolkningen i Österbotten fått två coronavaccindoser och 74 % fått en vaccindos. Bland över 12-åringarna har 86,3 % fått en vaccindos och 77,4 % har fått två vaccindoser.

Österbottens coronasamordningsgrupp vill starkt uppmana befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset. Vaccinet ger ett effektivt skydd mot allvarligare sjukdomsformer som förorsakas av coronaviruset.

Nästa sammanträde hålls den 2 november

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång om två veckor på tisdagen den 2 november och vid behov redan tidigare.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 961 (tisdagen 19.10.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 153 (tisdagen 19.10.2021)

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 19.10.2021: 17 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Laura Blåfield, RFV, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, kommunikationen, VSVD, Elina Kurtti, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

19.10.2021 redaktion_toimitus