På tisdagen den 7 december trädde en rekommendation om distansarbete i kraft i Österbotten. Rekommendationen är i kraft till slutet av året. Även rekommendationen om användning av munskydd förlängdes till slutet av året. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen konstaterade att Österbotten fortfarande uppfyller de kriterier som fastställts för ett område med samhällsspridning.

Coronaläget i Österbotten är stabilt, men fortfarande allvarligt. Under den senaste tiden har incidensen varierat mellan 95-108. Läget i landskapets norra delar har lugnat ner sig och även i de södra delarna av landskapet håller den rikliga smittspridningen att lugna ner sig. I det mellersta området av landskapet, dvs. i Vasanejden, har man under den senaste veckan haft rikligt med smittfall, varav en del har lett till exponeringar i bland annat skolor.

Österbottens coronasamordningsgrupp utfärdade en rekommendation om distansarbete för 7–31.12.2021. Rekommendationen i Österbotten följer statsrådets riksomfattande rekommendation om att arbetsplatserna i områden med samhällsspridning bör övergå till distansarbete om det på grund av arbetsuppgifterna är möjligt. Enligt rekommendationen ska anställda inom den offentliga sektorn med uppgifter som tillåter distansarbete jobba på distans så mycket som möjligt. Statsrådet rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn. Bedömningen av en hälsosäker kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbetet görs dock på arbetsplatserna. Samtidigt ska arbetet organiseras på ett sätt som minskar närkontakter och övriga riskfaktorer på arbetsplatserna. Mer information om rekommendationen om distansarbete hittas på social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar med över 100 personer

I Österbotten råder det en sammankomstbegräsning till den 19 december, enligt vilken offentliga tillställningar med över 100 personer förbjuds. Det här gäller offentliga tillställningar där det används läktarutrymmen där alla deltagare inte har sittplatser eller där det är fråga om ett allsångsevenemang som hör till en offentlig tillställning. Den här begränsningen utfärdades av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland den 25 november. Begränsningen gäller 27.11–19.12.2021.

Gruppen uppmanar invånarna i landskapet att fortfarande använda munskydd till slutet av december. För många är julen förknippad med många olika sammankomster och fester där viruset kan spridas. Användningen av munskydd är ett effektivt och lätt sätt att förhindra att viruset sprids.

Gruppen uppmanar invånarna att vaccinera sig och testa sig med låg tröskel redan vid lindriga symtom.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. På samma webbsida beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 14 december 2021 och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 4 575 (tisdagen 7.12.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 106 (tisdagen 7.12.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,9 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 87,5 % fått en vaccindos och 83,3 % har fått två vaccindoser (söndagen 5.12.2021)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

07.12.2021 redaktion_toimitus