Coronasituationen har försämrats i Österbotten under de senaste veckorna. En avsevärt stor del av smittfallen har kommit från andra orter i Finland utanför Österbotten. Österbottens coronasamordningsgrupp som hade sammanträde på tisdagen förlängde rekommendationen för användning av ansiktsmask till slutet av augusti som förebyggande åtgärd för smittspridningen. Samtidigt tackade gruppen områdets befolkning för bra och omfattande användning av skydden.

Coronavirusets incidenstal har ökat jämnt i Österbotten under de senaste veckorna. Under föregående dygn har tio nya smittfall konstaterats (onsdagens situation 28.7.). Man har kunnat identifiera smittkedjan i 91 procent av smittfallen. Majoriteten av den senaste tidens smittfall har konstaterats hos personer som är födda på 1990- och 2000-talet.

Österbotten befinner sig fortfarande på coronavirusspridningens basnivå. På grund av den ökade incidensen sammanträder Österbottens coronasamordningsgrupp återigen i fortsättningen varje vecka för granskande av situationen. Till början av hösten planerar gruppen ordnande av mobil provtagning med låg tröskel i synnerhet  vid tidpunkterna när högskolorna börjar.

Rekommendation för användning av ansiktsmask t.o.m. slutet av augusti

På grund av de på nytt stigande coronafallen beslöt Österbottens coronosamordningsgrupp att förlänga rekommendationen för användning av ansiktsmask t.o.m. 31 augusti, då situationen granskas på nytt.

– Användning av ansiktsmask och övriga trygghetsåtgärder förebygger effektivt coronavirussmittfall. I slutet av sommaren arrangeras diverse festivaler och fester,  där människorna samlas och risken för smittfall ökar. Användning av skydd är motiverat och viktigt, berättar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Samtidigt tackar och berömmer gruppen befolkningen i Österbottens område för bra användning av ansiktsmasker, vilket syns bättre i gatubilden än i övriga Finland.

Du kommer väl ihåg din andra coronavaccinationstid

Gruppen uppmuntrar befolkningen att ta coronavaccinet. Bl.a. i Vasa har man arrangerat, och arrangerar som bäst även denna vecka, coronavaccinationstillfällen med låg tröskel, och man överväger fortsatta tillfällen enligt de erfarenheter man får av dem.

Gruppen påminner befolkningen att hålla fast vid tiderna, som har getts för erhållande av coronavaccinets andra dos.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder följande gång tisdagen den 3.8.2021 kl 15.00.

Ikraftvarande rekommendationer och restriktioner i området kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Samlade nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala mängden av coronavirussmittfall: 2582 (onsdag 28.7.2021)

Incidensen i regionen: (14 dygn): 28 (onsdag 28.7.2021)

Andelen positiva prover (den senaste veckan, medeltal): 1,5%

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 27.7.2021: 16 personer.

Sammanträdets deltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifulla, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, information VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder inom sitt område med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande rättigheter.

28.07.2021 redaktion_toimitus