Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom på tisdagen och betonade åter igen hur viktigt det är att följa de rekommendationer som getts för att förhindra spridningen av coronaviruset. – Vid besök på sjukhus och vårdinrättningar är det mycket viktigt att omsorgsfullt följa de givna skyddsanvisningarna. Kom alltså inte på besök om du är sjuk eller har ens lindriga symtom, påminner Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

I samband med besök på sjukhus och vårdinrättningar är det viktigt att använda munskydd, iaktta bra handhygien och hålla sig på ett tryggt avstånd, dvs. på två meters avstånd. Med dessa åtgärder skyddar man personer som är speciellt känsliga för virusinfektioner och ännu inte har hunnit få sin coronavaccination. 

På sammanträdet i tisdags ville Österbottens coronasamordningsgrupp betona vikten av att hålla sig i karantän, eftersom det kommit i dagen att människor låtit bli att följa karantänanvisningarna, vilket igen har lett till smittspridning. Följande anvisningar hittas på THL:s webbplats:
När man blivit utsatt för coronaviruset ska man undvika kontakt med personer utanför det egna hemmet. Det är tillåtet att gå ut, men även då bör man undvika kontakt med andra människor eller hålla sig åtminstone sig på två meters avstånd från andra människor. När man är i karantän ska man inte gå till jobbet, skolan, butiken, apoteket eller hobbyer. Om man under karantänen får symtom som tyder på coronasmitta ska man omedelbart söka sig till coronaprovtagning. Dessutom är det viktigt att följa smittskyddsläkarens andra anvisningar när man är i karantän.

Karantänstiden för personer som utsatts för coronasmitta är nu 14 dygn. Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade den nya karantänstiden den 22 januari 2021. 

Av de rekommendationer som getts redan tidigare lyfte gruppen fram den starka rekommendationen om att högst 10 personer bör samlas till privata tillställningar.

– Rekommendationen om att avstå från att samlas fler än 10 personer gäller även fritidsverksamhet, tillställningar på fritiden och hobbyer som utövas på fritiden, preciserar Kinnunen.

Österbotten fortfarande i accelerationsfasen

Österbotten är fortfarande i epidemins accelerationsfas. På tisdagen den 26 januari var incidenstalet i regionen 62, vilket är ungefär det samma som det varit varje dag redan i en vecka. Läget i regionens norra del håller på att lugna ner sig, medan man i det mellersta området bekräftat nya smittfall som även lett till många exponeringar. Läget i det södra området är lugnt och antalet smittfall är lågt, men även där har några av dessa smittfall lett till exponeringar i skolor. 

Gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten hittas här. Säkerhetsavståndet i dessa rekommendationer har korrigerats från 1-2 meter till det nya säkerhetsavståndet på två (2) meter.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång redan på fredagen den 29 januari. Till fredagens sammanträde ska gruppen bereda en striktare rekommendation om vuxnas hobbyverksamhet som idkas inomhus och som är förknippad med en högre risk för coronasmitta. På det här sammanträdet ska gruppen även behandla coronaprovtagningen vid Österbottens gränser samt gå igenom Social- och hälsovårdsministeriets hybridstrategi för tyglandet av covid-19-epidemin betraktat från regionens perspektiv.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemifasen i Österbotten: accelerationsfas (onsdagen 27.1.2021) 

Incidensen i regionen (14 dygn): 62 (onsdagen 27.1. 2021)

Totala antalet coronainfektioner: 1 524 (onsdagen 27.1.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,37 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, RFV; Timo Saari NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Ulla Harjunmaa, THL; Tia Väisänen, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Hanna Hattar, VSVD, kommunikation; Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

02.02.2021 redaktion_toimitus