Besök på sjukhuset är tillåtna utan frivillig karantän, om resenären anlänt från ett land där tillräckligt få covid-19-smittade konstaterats. Onödigt resande utomlands bör dock fortfarande undvikas.

Resenärer som återvänder eller kommer från ett land med tillräckligt få insjuknade i covid-19 behöver inte följa rekommendationen om karantän. Således är det också tillåtet att besöka sjukhuset utan karantän, om personen anlänt från något av följande europeiska länder (uppdaterat 27.7.2020): OBS! Se på en aktuell lista av länder på utrikesministeriets webbplats.

- Läget i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis lugnt: Vi har inte haft nya covid-19-fall på en och en halv månad. I likhet med Utrikesministeriet rekommenderar ändå Vasa sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis att man undviker onödigt resande till utlandet, konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Juha Salonen.

Beslutet om att häva rekommendationen om 14 dagars karantän för vissa länder grundar sig i Utrikesministeriets och Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar, enligt vilka en stor del av de tidigare anvisningarna och rekommendationerna inte längre är i kraft och i vissa fall har de konstaterats vara föråldrade för rådande sjukdomsläge.

Läs mer på Utrikesministeriets och Social- och hälsovårdsministeriets webbsidor:

Hävning av resebegränsningar och rekommendation om att undvika onödigt resande (tills vidare bara på finska).

Anvisningar och rekommendationer som fortfarande gäller samt de som inte är i kraft längre.

 

01.09.2020 redaktion_toimitus