På lördagen den 27 november träder riktade begränsningar för inomhussammankomster i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningarna är i kraft i tre veckor. I och med detta förbjuds alla offentliga tillställningar med över 100 personer som ordnas inomhus i kommunerna i Österbotten och där det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare eller det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Beslutet är i kraft 27.11–19.12.2021. På torsdagen den 25 november beslutade Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar att införa riktade sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen. Regionförvaltningsverket motiverar sitt beslut med det rådande epidemiläget i Österbotten. Området är ett spridningsområde för coronaepidemin. Den aktuella incidensen över 14 dygn per 100 000 personer är 130 (fredagen den 26 november). Antalet smittor är fortsatt högt trots gällande rekommendationer, åtgärderna enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets restaurangrestriktioner. Med begränsningen vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren, dvs. den som ordnar den offentliga tillställningen, börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

26.11.2021 redaktion_toimitus