Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 16 december 2021 med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar en ny sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 20.12.2021 - 19.1.2022.

Vasa sjukvårdsdistrikts område är fortsättningsvis spridningsområde för coronaepidemin. Efter några lugnare veckor har antalet covidsmittor och incidensen åter börjat öka i området. Nya smittor har upptäckts i de flesta kommunerna i regionen och kommunernas smittspårning är belastad. Österbottens coronasamordningsgrupp och Vasa sjukvårdsdistrikt har föreslagit en förlängning och samtidigt skärpning av den regionala sammankomstbegränsningen.

Med sammankomstbegränsningen vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning. Samtidigt vill man göra det möjligt att genomföra jultidens evenemang på ett hälsosäkerhet sätt. I beslutet beaktades också att det riksomfattande epidemiologiska läget har försämrats.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

I beslut förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare som ordnas i inomhusutrymmen i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Förordnandet är i kraft 20.12.2021–19.1.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet. Befolkningen i området uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Coronapasset är ett alternativ för begränsningarna

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.

Källan för artikeln: STT info 16.12.2021

16.12.2021 redaktion_toimitus