På torsdagsförmiddagen har man bekräftat sex nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Sex nya coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Nu har man sammanlagt 99 bekräftade coronafall i sjukvårdsdistriktet. Fyra av de smittade har blivit smittade av en person som deltagit i det studentevenemang som hölls i föregående vecka i Helsingfors. Det femte fallet är kopplat till det tidigare bekräftade smittfallet som hade fåtts utomlands. Alla ovanstående fem smittade personer har redan tidigare varit satta i karantän på grund av att de har blivit utsatta för coronaviruset, varför de således inte har utsatt några andra för viruset.

De smittade personerna har lindriga symtom och är hemma i isolering.

Ursprunget till det sjätte smittfallet är inte känt, men den smittade personens närkontakter har kartlagts och dessa personer har satts i karantän.

24.09.2020 Redaktion_Toimitus